Surfa Lugnt uppmanar skolor att diskutera nätet på Safer Internet Day

Safer Internet Day instiftades 2004 med syfte att öka kunskapen om barn och ungas närvaro på internet.

Idag är mer än 56 länder och 150 företag aktiva i kampanjen. I år är Surfa Lugnts önskan att så många skolor som möjligt använder en stund den dagen till att diskutera nätets möjligheter och fallgropar. Därför har vi tagit fram ett kostnadsfritt material för lärare i grundskolan.

Surfa Lugnt uppmanar skolor att diskutera nätet på Safer Internet Day 1Nätet är en fantastisk möjlighet för barn och unga. Trots detta råkar alltför många ut för hat, mobbning och vilseledande information på nätet. Vi på Surfa Lugnt tror att dialog unga och vuxna emellan är nödvändig för att skapa en trygg nätvardag för alla.

Den 7 februari, vill vi uppmana lärare och elever att mötas i dialog och gemensamt öka sin kunskap, finna förhållningssätt och diskutera beteenden på nätet. Vi har därför tagit fram ett kostnadsfritt lektionsmaterial tillgängligt för nedladdning på surfalugnt.se.

– Det viktiga är att få till stånd en diskussion kring nätet, vad man gör, hur man bör bete sig och vad man gör om något går fel! Låt gärna eleverna visa de vuxna vad de använder nätet till! Det är de unga som är experterna! Säger Kristina Axén Olin, ordförande för Surfa Lugnt.

På Surfa Lugnts hemsida kan lärare ladda ned det kostnadsfria materialet som finns i lång och kort version: