Svenskt edtech start-up vill revolutionera grundutbildning i utvecklingsländer

Svenskt edtech start-up vill revolutionera grundutbildning i utvecklingsländer.

Svenskt edtech start-up vill revolutionera grundutbildning i utvecklingsländer 1
Möte med Myanmars utbildningsminister H.E. Dr. Myo Thein Gyi

Idag finns fler än 1 miljard barn och ungdomar i grundskoleålder i världens utvecklingsländer. Denna siffra kommer att nästintill fördubblas till år 2050. Det uppskattas att 250 miljoner av dessa barn inte kan läsa, skriva, eller ens utföra grundläggande matematiska beräkningar.

Svenska start-up bolaget, Edoo Education (“Edoo”) har siktat in sig på att ta sig an detta globala problem genom “universell tillgång till hållbar, inkluderande, jämlik och högkvalitativ grundutbildning”. Efter 2 års testande på afrikansk landsbygd är Edoo nu redo att påbörja sin globala expansion. I januari i år signerade Edoo ett långsiktigt avtal med Myanmars utbilldningsministerium med syfte att modernisera landets hela grundutbildning genom introduktion av digitala och mobila utbildningslösningar. Avtalstiden sträcker sig över 10 + 10 år och inkluderar upp till 10 miljoner grundskolestudenter och 500,000 lärare.

“Avtalet är resultatet av långa givande diskussioner och ett nära samarbete med Myanmars utbildningsministerium”, förklarar John Strandberg, grundare och VD. “Det starka stödet från Sveriges ambassad och Business Sweden har varit en ovärderlig hjälp under processen att få avtalet till stånd”.

“Social inkludering, i linje med FNs utvecklingsmål för hållbar utbildning, är av högsta prioritet för Myanmar. Edoos fokus på utbildningsområdet stödjer också de värden vi betonar i vårt samarbete länderna emellan”, förklarar Johan Hallenborg, sektionschef pa svenska ambassadens kontor i Yangon, Myanmar.

I samband med Myanmar State Counsellors, Aung San Suu Kyi:s stadsbesök i Stockholm i juni 2017 bjöds Edoo in för att tillsammans med tre av Sveriges största företag representera den privata sektorn.

“Universell tillgång till hållbar, inkluderande, jämlik och högkvalitativ grundutbildning är fundamental för länders utveckling och tillväxt samt bidrar till global social inkludering. Vi vill bidra till detta genom att kombinera globala utvecklingsmål för utbildning och nationella sociala mål, med en hållbar affärsmodell och avkastning. Under vår testfas kunde vi på kort tid se att vår lösning hade en oerhört positiv effekt på såväl studenter som lärare. Med fler än 1 miljard potentiella användare globalt ser vi en mycket stor tillväxtpotential. Vi för redan dialog med intressenter för expansion till länder i afrika, mellanöstern och sydostasien, tillägger John Strandberg.

“Edoo är ett utmärkt exempel på den tillväxt vi ser inom den svenska edtech-sektorn, samt på socialt entreprenörskap som lyckas kombinera globala sociala mål med uthållig finansiell lönsamhet. Det har varit en intressant resa att vara med på i Myanmar, och vi ser fram emot att få vara med på Edoo’s fortsatta globala expansion”, säger Vivianne Gillman, Chef över Mekong regionen på Business Sweden.

Självfinansierat fram tills idag, söker nu Edoo samarbeten med stiftelser, privata CSR program och sociala investerare för att finansiera sin globala expansion.