Tieto hjälper Högskolan i Gävle

Tieto ska hjälpa Högskolan i Gävle med att införa ett nytt dokumenthanteringssystem.

Under avtalet ska Tieto leverera en standardiserad lösning för dokument- och ärendehantering Tieto hjälper Högskolan i Gävle 1som digitaliserar och kvalitetssäkrar hanteringen av styrdokument och förenklar det dagliga arbetet för de runt 700 anställda.

Den nya lösningen Public 360° ska stödja införandet av ett integrerat ledningssystem på Högskolan i Gävle som har cirka 17 000 studenter. Avtalet gäller i fyra år.

– En modern högskola behöver digitala verktyg som stödjer det dagliga arbetet på bästa sätt. Tietos lösning gör det enkelt för alla anställda på högskolan att hantera styrande dokument och samtidigt vara säkra på att informationen är relevant och aktuell, säger Maria Sörby, förvaltningschef på Högskolan i Gävle.

Public 360° används redan av över 500 offentliga verksamheter i Norden. Systemet säkerställer att anställda alltid har tillgång till den senast godkända versionen av styrdokument, så som regelverk, författningar och interna rutiner. Systemet möjliggör även att dokument enkelt kan distribueras och publiceras, till exempel via intranät. Det ger även stöd bakåt i tiden, så personal enkelt kan se vilka regler som gällde för en viss period.

Tieto levererar sedan tidigare Public 360° till fem andra lärosäten och vann kontraktet med Högskolan i Gävle i konkurrens med en rad andra aktörer.

– Vi är stolta över att få hjälpa till att digitalisera universitets- och högskolesektorn i Sverige. Det är roligt att Högskolan i Gävle väljer att ge oss förtroende för modernisering av deras informationshantering och systemstöd för viktiga processer, säger Mats Brandt, chef för offentlig sektor på Tieto i Sverige.