Utbildningsmodell ska öka elevens delaktighet på distans

Enligt skolverket studerade drygt 220 000 elever i Sverige på en vuxenutbildning under 2016. Ungefär 24 % av eleverna studerade sin utbildning på distans. Detta är en trend som fortsätter att öka under 2017.

– Vi ser att allt fler väljer att studera vuxenutbildningar på distans då eleven själv kan anpassa studierna efter sin livssituation. Distansutbildning är numera en naturlig del och det kräver att vi når ut till elever med fjärrundervisning som engagerar och är lärorik, säger John Envall, Rektor Stockholms stad.

Utbildningsmodell ska öka elevens delaktighet på distans 1Hermods Vuxenutbildning i Stockholm arbetar sedan 1,5 år tillbaka med en utbildningsmodell där målet är att få större genomströmningen av elever och öka andel godkända betyg. Syftet är att lärare och webblärare ska få elever mer inspirerade genom nya arbetssätt med digital teknik. För att utveckla detta arbetar man bland annat kollegialt lärande i form av workshops. Lärarna får lära sig olika tekniker för att hålla intressanta webbinarier där de får tips hur de skapar ett större engagemang hos eleven.

– Vi vill med digitala verktyg ge tips på hur lärare kan få elever mer delaktiga och öka kvalitén på undervisningen. Ett exempel kan vara att använda olika digitala verktyg under webbinarier där eleven kan integrera med läraren och andra deltagare men samtidigt vara anonym om den vill, säger Per-Daniel Olsson, Rektor Hermods lärcentrum.

Anna Engelin distanslärare i engelska och svenska på Hermods vuxenutbildning kommenterar modellen:

– När vi träffar andra lärare och arbetar kollegialt lär vi oss att anpassa efter elevens behov för att klara sina studier, vilket är grundtanken med modellen.  När vi lär oss fler tekniker inom exempelvis fjärrundervisning desto mer ökar kvalitén för eleven.