Utmärkelse till Alströmergymnasiet för hållbarhetsarbete

Alströmergymnasiets elever kommer framöver att involveras ännu mer i skolans miljöarbete.

Utmärkelse till Alströmergymnasiet för hållbarhetsarbete 1Det står klart efter att gymnasieskolan än en gång tilldelats en utmärkelse för sitt arbete med hållbarhetsfrågor.

Alströmergymnasiet jobbar sedan länge aktivt med hållbarhetsfrågor och har bland annat tilldelats certifikatet Skola för hållbar utveckling. Det är Skolverket som står bakom utmärkelsen och nu har gymnasieskolan fått sitt certifikat förnyat för de kommande tre åren.

—För oss är det viktigt att arbeta med hållbarhetsfrågor i verksamheten – det handlar om vilken värld vi vill att våra elever ska växa upp i. Därför är det viktigt att väva in detta i utbildningen för att ge eleverna de verktyg och den medvetenhet de behöver för att kunna möta och påverka en föränderlig värld säger Anneli Schwartz som är förvaltningschef för kultur- och utbildningsförvaltningen i Alingsås kommun.

Hållbarhetsarbetet på skolan består av flera olika delar, med allt från inspirerande personalutbildningar och gympapass under arbetstid till att erbjuda alla nya elever på skolan gedigna hälsosamtal med elevhälsan. Skolan arbetar även aktivt med att integrera miljö-, sociala- och ekonomiska frågor i undervisningen. En ny del av hållbarhetsarbetet är att elevrepresentanter framöver ska ingå i skolans miljögrupp, där skolpersonal sedan tidigare samarbetar.

—Vi vet många elever är engagerade i den här typen av frågor och de får på det här sätteti högre grad vara med och påverka inriktningen för vårt miljöarbete. Vårt viktigaste uppdrag är trots allt att involvera och engagera eleverna. Jag vet att ungdomarna kommer att kunna bidra med värdefull kunskap och det är viktigt att försöka viktigt att visa på möjligheterna – vad vi kan göra för att få ett hållbarare samhälle, konstaterar naturkunskapsläraren Lilian Tenfält.