Vägledning skall minska trösklarna för genomförande av digitala nationella skrivprov

Nu lanseras en vägledning som skall stödja huvudmännen att genomföra de nationella skrivproven digitalt säkert till hösten.

SKL, Skolverket och Swedish Edtech Industry har gemensamt tagit fram en guide som presenterar lösningar för olika digitala miljöer.

Till hösten är det obligatoriskt för skolorna att genomföra några av de nationella skrivproven digitalt. 2022 skall alla nationella prov genomföras digitalt och då kommer också en nationell digital tjänst att lanseras. Under tiden skall vissa delar genomföras digitalt och då måste skolhuvudmännen själva säkerställa att de tekniska lösningar som finns uppfyller kraven för att genomföra proven säkert.

Skolor och kommuner sitter på olika digitala ekosystem och man står nu inför att välja en digital provtjänst eller att anpassa sin digitala miljö för att möta kraven för ett rättsäkert genomförande av proven. Vägledningen tydliggör vilka kraven är och lyfter fram exempel på lösningar som finns idag.

”Vi ser att det finns behov av att stötta huvudman i arbetet. Förutsättningarna ser olika ut och vi vill hjälpa till att minska trösklarna och underlätta i förberedelser och genomförande. Vägledningen är ett bra exempel på hur vi kan kroka arm, Skolverket, SKL och Swedish Edtech Industry, för att gemensamt stödja digitaliseringen ute på våra skolor”, säger Johanna Karlén, programansvarig Skolans digitalisering SKL

Vägledningen är framtagen av SKL, Skolverket och Swedish Edtech Industry ochprimär målgrupp är de som stöttar verksamheten gällande digitala lösningar som it-samordnare, it-avdelning, skolledning och förvaltning. Det här är inte en fråga enskilda lärare skall lösa, utan huvudmannen behöver säkerställa att infrastrukturen är på plats för ett likvärdigt och rättsäkert genomförande av proven. Där tror vi att vägledningen kan vara ett bra stöd, säger Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry.