Välkända byggnader lyser blått för barns rättigheter

Idag på barnkonventionens dag kommer välkända landmärken runt om i Sverige och världen att lysa blått för barns rättigheter.

Välkända byggnader lyser blått för barns rättigheter 1
Idag kommer välkända landmärken i Sverige och världen att lysa blått för barns rättigheter. Bland andra Svenska Mässan Gothia Towers i Göteborg. Foto: Svenska Mässan, Gothia Towers

Det globala initiativet är framtaget av UNICEF och syftar till att belysa de utmaningar som världen står inför när det handlar om barn och deras framtid.

För första gången aktiveras “Turning the World Blue”-konceptet i Sverige. Byggnader såsom Svenska Mässan Gothia Towers i Göteborg, Telefontornet i Stockholm och ABB Arena Syd i Västerås är bara några av dem som tydligt visar att de står bakom och stöttar barns rättigheter på barnkonventionens dag. Exempel på upplysta landmärken internationellt är centralstationen i Köpenhamn, Petra i Jordanien och presidentpalatset i New Delhi, Indien.

Den 1 januari i år blev barnkonventionen svensk lag, vilket innebär att genomförandet av barns rättigheter nu måste tas på ännu större allvar.

– Världens länder står inför enorma utmaningar när det handlar om att säkra alla barns rätt till god hälsa, utveckling och utbildning, När världen nu gör en omstart efter pandemin, måste barns behov sättas i centrum. Idag belyser vi att barn måste göras delaktiga i beslut som rör dem samt sättas i fokus för genomförandet av Agenda 2030, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige.