Välkommet att regeringen vill förbjuda könsuppdelade klasser

I september förra året kritiserade Humanisterna i en debattartikel att skolinspektionen godkänner könsseparation i undervisningen.

Välkommet att regeringen vill förbjuda könsuppdelade klasser 1Vi skrev då:
Frågan är varför en statligt finansierad skola ställer upp på detta – till och med bejakar och förstärker uppfattningen att flickor och pojkar redan från sex års ålder ska ha begränsat umgänge. Hur kan detta anses vara i linje med formuleringen i läroplanen – “Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster”?

Det är därför mycket glädjande att utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) nu annonserar att regeringen avser att förbjuda könsuppdelade klasser. För det är som Fridolin säger till Sveriges Radio:

Är det så att man upplever att man har problem att ha pojkar och flickor tillsammans så ska man ta tag i de problemen, inte undvika dem genom att helt enkelt skilja könen åt.

Förhoppningsvis kommer nu Skolinspektionen, som fått uppdraget att utreda hur läroplanen ska ändras, agera skyndsamt. Skolan har en viktig roll i att verka för jämlikhet mellan kvinnor och män, i dag sviks många barn i detta hänseende.