Vellinge kommuns framtidssäkring väcker intresse i Almedalen

I Vellinge kommun görs stora satsningar på framtidssäkrad utbildning.

Vellinge kommuns framtidssäkring väcker intresse i Almedalen 1Kommunens skolorganisation har skapat en samsyn kring vilka förmågor barn och unga behöver för ett livslångt lärande, där förutsättningarna för lärande och relevant kunskap förändras. Detta skapade stort intresse i Almedalen.

Under Almedalsveckan handlade ett genomgående tema om den omställning av samhälle och kompetens som framtiden kommer kräva. Vellinge kommun höll i seminariet En framtidssäkrad skola – den digitala revolutionen och där berättade kommunens utbildningschef, Fredrik Menkus Wegbratt, om hur Vellinge kommun arbetar för att ligga i framkant i vår exceptionellt snabbföränderliga tid.

– I Vellinge kommun är vi måna om att våra barn och ungdomar motiveras och når goda resultat i sina utbildningar, men vi har också en ambition om något mer när vi framtidssäkrar våra utbildningar. Omvärlden förändras oerhört snabbt idag, och utan framtidssäkring riskerar våra barn och elever att lämna våra skolor med kunskaper och förmågor som inte är gångbara, säger Fredrik Menkus Wegbratt, Vellinge kommuns utbildningschef.

Som en del av satsningen på framtidssäkrad utbildning bjuder Vellinge kommun in till Forum för framtidens utbildning som äger rum den 18 oktober 2019. På forumet ska entreprenörer, utbildare, näringslivsrepresentanter, forskare, med flera mötas för att gemensamt diskutera lösningar på århundradets största utmaning för skolan; Att utbilda i en tid då världen förändras exceptionellt snabbt och då banbrytande teknologier förändrar spelplanen för utbildning och yrkesliv. Hur ska vi ge barn och unga förutsättningar att ta sig an livets utmaningar och förbereda dem för ett yrkesliv i ständig förändring?

Här kan du läsa mer om Vellinge kommuns framtidssäkrade utbildning