Viktigt att tala om högskolan redan i grundskolan

Hur gör vi skolbarn i årskurs 3 6 nyfikna på högskolan? Universitets- och hög­skolerådet (UHR) har tagit fram utbildningspake­tet ”Väl­kommen till högskolan!”.

Viktigt att tala om högskolan redan i grundskolan 1”Väl­kommen till högskolan!” är en film med övningar som ger pedagogiskt stöd när högskolepersonal besöker grundskolan eller när skolklasser gör studiebesök på universitet och högskolor.

BotkyrkaUHR:s rapport ” Kan excellens uppstå i homogena studentgrupper ” visar att hög­skolan gör mycket för att få fler med olika bakgrund att känna sig välkomna i den akademiska världen. Men den kan inte nå alla barn i den tidiga skolåldern, när barnen funderar på vad som förväntas av dem och vad de kan bli.

– Breddad rekrytering kräver att grund- och högskolan arbetar tillsammans, säger Peter Barck-Holst, utredare och projektledare på UHR. Om studie- och yrkesvägledning kommer in först i gymnasiet kan det vara för sent. Alla barn måste tidigt få veta hur högskolan fungerar och vad den kan erbjuda just dem.

Elever får sällan information om högskolan i grundskolan, elever från studieovana hem får det i ännu lägre utsträckning, visar UHR:s rapport ” Utbildning går i arv ” från 2017.

Grundskolan ska se till att kön och bakgrund inte spelar en avgörande roll när elever gör sina framtidsval. För att stötta detta arbete har UHR tagit fram utbildnings­materialet ”Välkommen till högskolan!” i samverkan med Frida Wikstrand, forskare i pedagogik vid Malmö universitet och Jorjet Barelias, förstelärare på Hammersta­skolan i Botkyrka kommun. Materialet finns att hämta kostnadsfritt på www.uhr.se .