Vinnova finansierar Duggas innovationsprojekt för digitalisering i skolan

Dugga, som utvecklar system för digitala prov inom skola och universitet, har tilldelats 2,5 miljoner kronor i statligt stöd till forskning och utveckling genom en utlysning från Vinnova.

IT-pedagogen.sePengarna kommer att användas till att vidareutveckla lösningar som effektiviserar arbetet för lärare och elever på ett sätt som höjer kvaliteten i undervisningen.

– Alla tjänar på att skolan blir effektivare. Digitalisering gör att resurserna räcker längre och kunskapsnivån höjs, vilket är syftet med Duggas utvecklingsarbete, säger Patrik Nilsson, vd på Dugga.

Först ut av Duggas lösningar är Dugga Free, ett komplett system för digitala prov med i dagsläget sex olika frågetyper. Skrivningarna rättas i princip i samma ögonblick som eleven lämnar in, vilket bland annat ger snabbare provresultat till eleverna och stora tidsbesparingar för lärarna, som då kan använda sin tid till att hjälpa eleverna aktivt. Dugga Free är kostnadsfritt och kan användas antingen av individuella lärare eller samlat på en plattform för en institution eller hel skola.

Post Comment