Vittraelever lär sig teknik i IT-Gymnasiets makerspace

IT-Gymnasiet i Göteborg och Forsgläntan i Kungsbacka har inlett ett samarbete för att ge niondeklassare en inblick i hur det är att läsa teknik på gymnasienivå.

Vittraelever lär sig teknik i IT-Gymnasiets makerspace 1
IT-Gymnasiets makerspace

Vid två tillfällen har Vittra-eleverna fått besöka det Makerspace som finns på IT-Gymnasiet i Göteborg.

– Vi vill att eleverna ska få möjlighet att testa på hur det är att jobba i ett makerspace och se vilka möjligheter som finns. Ur ett större perspektiv hoppas vi också kunna bygga ett tätare samarbete mellan grund-och gymnasieskolan, säger Erik Isakson, rektor på IT-Gymnasiet i Göteborg.

Ett makerspace är en kreativ verkstad där eleverna kan skapa olika innovationer med hjälp av 3D-skrivare, robotar, laserskärare och en mängd andra verktyg. IT-Gymnasiet i Göteborg var tidiga med att ha ett makerspace och det är eleverna själva som driver det. På skolan finns nämligen en makerklubb vars medlemmar är med och styr både utveckling och innehåll.

Det är sistaårseleverna på IT-Gymnasiet som har välkomnat Vittra Forsgläntans niondeklassare till den kreativa verkstaden. Och grundskoleeleverna är nöjda med besöken.

– Det roligaste var att använda 3D-skrivaren och att skjuta i väg projektilen som vi har skapat med katapulten, säger en av Vittra-eleverna.

– Jag har lärt mig hur en 3D-skrivare fungerar, det visste jag ingenting om tidigare. Vi har också lärt oss om programmering. Det har vi gjort i skolan också men nu kändes det som om man förstod ännu bättre, säger en annan.

Annica Torstensson, biträdande rektor på Vittra Forsgläntan, tror att utbytet är nyttigt för eleverna, som snart själva ska börja på gymnasiet.

– Jag tror att de får en större förståelse för den digitala världen och hur den kan se ut i framtiden. Det ger också eleverna en inblick i vilka möjliga vägar som finns efter grundskolan. De som var intresserade av teknik redan innan har fått blodad tand och övriga elever tyckte att workshopen var rolig, och att de fått mer kunskap om programmering, säger hon.