Om IT-Pedagogen

It-pedagogen.se är en kunskapswebbplats för IT-personer i utbildningsbranschen.

Vi skriver om svenska skol- och utbildningsbranschen baserat på den digitala världen av dagens ungdom växer upp. Barn och ungdomar har teknik och verktyg som är integrerade i vardagen, som skolan aldrig tidigare varit skyldig att relatera till.

Vi fungerar som en informant och oberoende granskare i klyftan mellan teknik och utbildning. Baserat på frågor om hur de har, kan och borde närma sig varandra skriver vi om arbetsredskap, pedagogiska metoder, aktuell forskning och teknisk utveckling.

Målgrupp: Utbildare i förskola upp till eftergymnasial nivå och CIO i skolbranschen som IT-pedagoger, rektorer samt skolförvaltare.

Räckvidd: Sidvisningar: 98 000, Unika besökare: 12 000 – 14 000, Sessioner: 20 000 per vecka i genomsnitt under en månad.

Nyhetsbrevet skickas ut till 3 500 prenumeranter med 56% öppningsgrad.

IT-Pedagogen.se ges ut av IT Media Group Sverige AB.Om IT-Pedagogen 1

För mer information kontakta:

Annika Guldroth
Ansvarig utgivare / CEO
Mobile: +46730416234
Mail: annika@itmediagroup.se


About IT-Pedagogen

It-pedagogen.se is a knowledge website for IT-professionals in the education industry.

We write about school, education and learning based on the digital world of today’s youth grows up. Children and young people have technology and tools integrated into their everyday lives that the school has never previously had to relate to.

Target: Educators in pre-school up to upper secondary school teachers and CIO in the school industry

ReachPageviews: 98 000 Users:12 000 – 14 000 Sessions: 20 000 every week in an average during a month

Newsletter: 3,000 Subscribers

It-pedagogen.se is published by IT Media Group Sverige AB.

For more information contact:

Annika Guldroth
CEO
Mobile: +46730416234
Mail:annika@itmediagroup.se