Välkommen på ett frukostmöte om datadriven skolutveckling.

Kan data användas för att höja kvaliteten på undervisningen och förbättra elevernas resultat?

Gör en datadriven skolorganisation att ni blir mer hållbara och mer ekonomiskt effektiva? Svaret är ja på båda frågorna.