Ny webbutbildning – Barn och unga i samhällsvård

Infosoc Rättsdata som är ett av landets ledande leverantörer av webbaserade juridiska rättsdatabaser, erbjuder nu även webbutbildningar.

Ny webbutbildning - Barn och unga i samhällsvård 1
I denna utbildning går man igenom grundläggande begrepp och reglering för samhällsvården samt introduktion till de risker som förknippas med samhällsvård historiskt, idag och framåt .

Nu lanserar de webbutbildningen Barn och unga i samhällsvården. I denna webbutbildning som främst riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänstens område med barn och unga får du kunskap om grundläggande begrepp och tillämpning av olika delar av lagstiftningen som är aktuell inom samhällsvården. Föreläsare Ylva Florin-Holmsten ger dig en introduktion till de risker som förknippas med samhällsvård, både historiskt och i nutid. Dessutom belyses viktiga fokusområden för en fortsatt kvalitetsutveckling inom området. På ett användarvänligt och enkelt sätt kan du genomgå webbutbildningen i hemmet eller på jobbet – helt oberoende av tid och plats. Filmen är uppdelad i fyra avsnitt med efterföljande kunskapsfrågor efter varje del. Beräknad tidsåtgång är ca 1 timme. Efter genomgången kurs kan du som deltagare skriva ut ett kursintyg som visar att du har genomgått Infosoc utbildning om barn och unga i samhällsvård.