Söderslättsgymnasiet inför växelvis fjärrundervisning för årskurs 2 och 3

Kommunledningen i Trelleborgs kommun har idag fattat beslut om fjärrundervisning för årskurs 2 och 3 på Söderslättsgymnasiet som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19.

Söderslättsgymnasiet inför växelvis fjärrundervisning för årskurs 2 och 3 1
Elever i årskurs 2 och 3 på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg kommer växel- och veckovis att få fjärrundervisning enligt ett särskilt schema med start måndag den 30 november.

Årskurs 1 har undervisning på plats som vanligt.

Elever i årskurs 2 och 3 kommer växel- och veckovis att få fjärrundervisning enligt ett särskilt schema med start måndag den 30 november. Fjärrundervisningen för gymnasieeleverna i årskurs 2 och 3 ska ske fram till och med jullovet. Nytt beslut tas utifrån rådande situation inför vårterminens start.

Elever och vårdnadshavare informeras under dagen via Söderslättsgymnasiets lärplattform Vklass.

– Förutom fjärrundervisning för årskurs 2 och 3 har vi även vidtagit andra åtgärder för att minska risken för smittspridning på skolan, exempelvis schemaändringar, ommöblering i lokalerna och grab-and-go-luncher som eleverna kan ta med sig, säger Jonatan Folke, t f rektor på Söderslättsgymnasiet.