Hem PEDAGOGSNACK Katarina Enbohm Fransson driver arbetet med digitala verktyg i Olofströms kommun

Katarina Enbohm Fransson driver arbetet med digitala verktyg i Olofströms kommun

Publicerat av: Redaktionen

Katarina Enbohm Fransson tog sin lärarexamen 1996 och är lärare i matematik/NO och svenska.

Hon har en förstelärartjänst i Olofströms kommun med inriktning på digitalisering i skolan.

Katarina Enbohm Fransson driver arbetet med digitala verktyg i Olofströms kommun

Katarina har också en IKT-pedagogtjänst på 20 % i kommunen och är klasslärare för en årskurs 4 på Vilboksskolan. I Olofströms kommun har alla skolor tillgång till våra tjänster. Katarina använder Inlästa läromedel och Studiestöd på modersmål i sin undervisning. Vi frågade Katarina om hennes arbete och hur hon ser på digitala verktyg i skolan.

Vad ingår i ditt arbete som förstelärare?

Jag har en inriktning mot digitalisering av skolan. Jag handleder mina kollegor i användningen av digitala verktyg.

Hur arbetar du med skolutvecklingen i kommunen?

Under konferenstid deltar jag med IKT-tips och handleder kollegor. Jag kommer ut till klasser och arbetar med digitala verktyg. Pedagoger får då tips av mig på hur man kan göra med eleverna i klassrumssituationer och jag bloggar även om klassrumstips och olika digitala verktyg. På studiedagar med IKT-inriktning finns jag med som resurs och hjälper till.

Varför förespråkar du pedagogiska digitala verktyg?

Det ger eleverna en extra möjlighet att lyckas. Elever med speciella behov behöver ofta olika hjälpmedel, b.la digitala verktyg. När alla i en klass kan använda sig av verktygen blir det naturligt och det blir en trygghet för alla att använda det i sitt lärande. Det blir inget konstigt att någon skriver sina texter på dator, använder stavningsprogram eller lyssnar på inlästa läromedel. Vi har alla olika sätt att lära in och som lärare får man hitta de sätten. Digitala verktyg är ett bra hjälpmedel. Undervisningen blir individanpassad. Sen tycker jag att det är viktigt att skolan hänger med i samhällets takt och där går digitaliseringen snabbt framåt. Eleverna behöver kunna hantera digitala verktyg på rätt sätt och få utbildning i det. I vår läroplan står det också tydligt att eleverna ska få undervisning i digital kompetens.

Vad var det som gjorde att du började använda våra tjänster?

Vår kommun har ett avtal med ILT Inläsningstjänst och jag såg direkt vilken möjlighet som öppnades för mina elever genom att kunna lyssna på inlästa läromedel.

Inom vilka ämnen använder du våra tjänster?

Alla ämnen som jag undervisar i och där det finns inläst material.

Hur arbetar du med inlästa läromedel i din undervisning?

Vid gemensamma genomgångar av nya texter brukar hela klassen lyssna tillsammans. Vi förklarar svåra ord och begrepp. Sedan läser vi texten efter att vi lyssnat. När eleverna sedan arbetar enskilt finns möjligheten att få lyssna en gång till. Jag ger eleverna tips om att lyssna på texterna hemma vid läxläsning och när de övar till prov.

Hur introducerar du våra tjänster för dina elever?

Vi börjar med att lyssna alla tillsammans på en text. Sedan får de söka efter böcker i sökrutan och lägga till i sin bokhylla, något de tycker är spännande. I hembrev till föräldrar skriver jag om möjligheten att använda sig av ILT Inläsningstjänst.

Vilken nytta tycker du tjänsterna ger dig och dina elever?

Eleverna ser det som ett bra verktyg. Att få hjälp med att förstå en text är värdefullt. I början av sin läsinlärning tar avkodning mycket energi. När de lyssnar kan de koncentrera sig på innehållet. När de sedan ska läsa texten själv, så har de en förförståelse. Jag har också arabisktalande barn i klassen. De har möjlighet att kunna lyssna på t.ex. NO-texter på arabiska. Då har de en förförståelse när vi sedan arbetar med texterna på svenska.

Har du något tips du vill dela med dig av till andra lärare för att öka användandet bland elever?

Börja att lyssna tillsammans med dina elever. Då får du möjlighet att observera dina elever när de följer med i en text i en bok. Då kan du stötta upp elever som tappar fokus. Om jag själv skulle stå och läsa upp texten, så missar jag elever som kanske har fokus på något annat. När vi lyssnar tillsammans kan jag gå runt i klassen och hjälpa eleverna att fokusera på sin text.

Att lyssna på inlästa läromedel är ett bra verktyg både för elever med svårigheter att läsa och de som har ett annat modersmål, men fungerar också bra som en metod att använda när man ska lära in ett innehåll i en text.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>