Lärande Grundskola Vik fokuserar nu på inspirerande lärmiljö utifrån Lärandemodellen
Hem PEDAGOGSNACK Lärande Grundskola Vik fokuserar nu på inspirerande lärmiljö utifrån Lärandemodellen

Lärande Grundskola Vik fokuserar nu på inspirerande lärmiljö utifrån Lärandemodellen

Publicerat av: Redaktionen

Nese Giray undervisar på Lärande Grundskola Vik i Upplands Väsby.

Hon jobbar som förstelärare där hon utvecklar lärmiljöer och som speciallärare med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling.

Vi hörde oss för med henne om vad det konkret betyder att Lärande Grundskola jobbar med inspirerande lärmiljöer utifrån Lärandemodellen.

Hur jobbar ni i team med just inspirerande lärmiljö?
Vi tänker inkluderande och för oss är det viktigt att skapa en lärmiljö som är tillgänglig för alla våra elever oavsett vilka behov de har. Vi erbjuder olika former av arbetsplatser och arbetsställningar där eleverna själva kan välja det som passar dem själva efter deras dagsform. För många elever kan det vara väldigt krävande att alltid sitta på en stol under varje lektion. Det i sin tur, kan försvåra deras prestation.

Eleven får då välja att sitta på en sittpuff och därefter lägga sig ner på en matta för att fortsätta sitt arbete. För en annan elev blir det tryggt att sitta bakom en väggskärm för att minska intryck och rikta sin koncentration på uppgiften i stället. Våra lärmiljöer är flexibla och aktivitetsbaserade, vilket kräver mycket struktur och att lärarna är mycket närvarande för att stötta eleverna. Vår lärmiljö innebär mer än bara möbler. Det ska finnas ett samspel mellan miljöer som den fysiska, sociala, digitala och den pedagogiska också.

Varför arbetar ni på det sättet. Vad ger det för fördelar för eleven?
Forskning visar att klassrumsdesign med väldefinierade zoner ökar kunskapsutvecklingen. De kan till exempel vara en läshörna, en plats för en grupp eller för enskilt arbete, en vilohörna med mera. Med en genomtänkt lärmiljö får vi ett hälsofrämjande och ett prestationshöjande resultat för våra elever.

Det finns många fördelar med vår flexibla lärmiljö, men den största skulle jag nog säga är möjligheten för våra elever att kunna byta arbetsställning och att få avgränsa sig för att minimera intryck.

Lärande Grundskola Vik fokuserar nu på inspirerande lärmiljö utifrån Lärandemodellen

Nese Giray, Förstelärare med utveckling av lärmiljöer samt speciallärare mot språk-, skriv- och läsutveckling

Hur går arbetet till för er som lärare?
Vi har jobbat mycket med struktur och rutiner. Det är viktigt med tydliga regler som skapar trygghet i teamet. När vi startade med Lärandemodellen under hösten 2022, tittade vi till exempel på flera klassrumsexempel med olika möbleringar. Vi fick testa oss fram och utvärdera mycket, vilket vi fortfarande gör. Det är viktigt för oss i det fortsatta utvecklingsarbetet. Lärarna delar också med sig av vad de upptäcker under den processen.

Lärarna har också besökt och observerat varandras lärmiljöer, där de delar med sig av olika tankar och reflektioner vilket är både lärorikt och uppskattat.

Hur upplever ni responsen från eleverna? Ser ni någon effekt redan nu?
Vi såg resultat relativt snabbt. Redan under och efter de första föräldramötena kunde vi höra väldigt positiva kommentarer från vårdnadshavare. Vi såg en högre delaktighet hos de elever som har olika svårigheter. Jag som speciallärare ser att vi minskat de individuella anpassningarna till förmån för vår nya lärmiljö för alla elever. Vi har också kunnat förebygga många hinder hos våra elever, med hjälp av det systematiska kvalitetsarbetet. Många elever har uttryckt att det är roligare att komma till skolan för att de har hittat sin plats att kunna utveckla sitt eget lärande.

Med tanke på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet vi gör, är det väldigt viktigt att alla elever känner sig trygga och mår bra för att på så sätt kunna lägga fokus på skolarbetet, avslutar hon.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>