Hem NYHETER Nordiska experter samlas i Skellefteå för att prata om kraften i berättande som pedagogisk metod

Nordiska experter samlas i Skellefteå för att prata om kraften i berättande som pedagogisk metod

Publicerat av: Redaktionen

Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern bjuder nu in pedagoger och lärare till konferensen Lära med berättande.

Historieprofessorn Dick Harrison är en av de femton experter från hela Norden som delar med sig av kunskap och erfarenheter kring berättande som pedagogisk metod.

Konferensen genomförs 14-15 februari i Skellefteå.

Vill du utvecklas som pedagog? I så fall rekommenderas du att ta till sig de möjligheter till ett bättre lärande som berättandet erbjuder. Det säger Robert Herrala, verksamhetschef på Nordiskt Berättarcentrum, och utvecklar tanken om styrkan med att använda sig av berättande i alla lärande sammanhang.

– Kan berättande vara ett sätt att utveckla pedagogik och nå kunskapsmålen? Ja, det är vår övertygelse som vi baserar på erfarenheter från många olika håll, både inom vetenskap och i praktisk tillämpning. Det är en metod som fungerar generellt, därför vänder vi oss till alla som arbetar med lärande, oavsett utbildningsområde, ämne eller nivå – inom förskola, grundskola, gymnasium, SFI, folkbildning eller i andra lärande miljöer.

Varför arrangerar Nordiskt Berättarcentrum den här konferensen?

Nordiska experter samlas i Skellefteå för att prata om kraften i berättande som pedagogisk metod

– Vi ska vara ett resurscentrum för utveckling av berättandet i Norden, säger Robert Herrala. Den pedagogiska metod som hämtar styrka i berättandet är ett våra verksamhetsområden, så att arrangera den här konferensen med ett nordiskt perspektiv är helt enkelt en aktivitet i linje med vår verksamhetsidé.

Vi arbetar också med berättande som scenisk konstform, som socialt verktyg och som bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv.

Föreläsare som ger vetenskapliga motiv

Konferensens första dag handlar om varför kreativitet och berättande är en viktig del i lärandet. Deltagarna får vetenskapliga motiv och legitimitet – ett fundament att bygga vidare på i rollen som pedagog. Dag två blir ett ”caserace” där en rad konkreta exempel ger tips, inspiration och lust till ett kreativt lärande.

Keynotespeaker är Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, som pratar om berättande som kunskapsbärare och bildningsskapande metod – en historisk överblick. Från Umeå universitet medverkar AnnCristin Winroth och Katarzyna Wolanik Boström, etnologer vid Umeå universitet, som med stöd av Vetenskapsrådet forskar om berättande.

MarianneFolkedotter och Ingela Wall, Västerbottens museum, ansluter för att dela med sig av sina erfarenheter av berättandets betydelse som kunskapsförmedlare. Guy Tilkin är Europakoordinator och konstnärlig ledare för Alden Biesen – Berättarslottet, ett resurscentrum i Belgien.

Guy pratar om muntligt berättande som konstart och/eller metod: utmaningar och möjligheter ur ett europeiskt perspektiv. Ola Henricsson, grundskollärare från Göteborg och doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet svarar på frågan “Varför använda muntligt berättande i förskola och skola?”.

Konkreta och inspirerande exempel i ett caserace

Under andra dagens caserace serverar pedagoger, berättare och andra experter från flera nordiska länder konkreta och inspirerande exempel på hur berättande används i pedagogiska sammanhang. Medverkande är:

Märta Uggla, [FI] fd lärare i modersmål. Berättar om sitt arbete i skolan med med övertygelsen att berättelser är helt oslagbara pedagogiska redskap.

Ida Junker, [SV] berättare och pedagog vid Fabula Storytelling, delar med sig av sina pedagogiska metoder och erfarenheter i arbete med både unga och vuxna.

Kasper Sørensen, [DK] berättare och drivande bakom Fortælletid.dk – en digital portal för historieberättande i skolan.

Hilde Eskild, [NO] berättare, författare, skribent och lärare på en ungdomsskola. Delar med sig av sin breda erfarenhet som kursledare i muntligt berättande och berättande för barn, ungdomar och vuxna.

Lina Teir, [FI] lärare och berättare, utbildad inom pedagogik och berättarkonst och drama. Berättar om hur samarbetet mellan Wasa Teater, Vasa Övningsskola och Åbo Akademi har lett fram till nya former för lärande där elevernas emotionella, sociala och språkliga förmåga utvecklas.

Kari Brinch, [DK] berättare och lärare med utbildning i bl a pedagogisk psykologi. Från äventyr till naturvetenskap – berättande i informella lärandemiljöer.

Malin Åberg, [SV] berättare, dramapedagog och svensklärare på SFI i Skellefteå (Sverige) och Rose-Marie Lindfors [SV], berättare, dramapedagog och projektledare. Tillsammans berättar de om Framtidsdrömmar & Aktiva klassrum – hur muntligt berättande och interkulturell dialog skapar förutsättningar för språkutveckling, kommunikation, gemenskap och handlingskraft.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>