Ugglo Kunskap – för högstadiet och gymnasiet

Ugglo fortsätter göra utbildning roligt och underlätta arbetet för lärare och elever runt om i Sverige.

Ugglo Kunskap – för högstadiet och gymnasiet 1Efter ett spännande första halvår med många nya kunder däribland Helsingborgs stad, Varbergs- och Luleå kommun ser vi nu fram emot hösten, summerar Nils Ohlsén, VD på Ugglo.

En av nyheterna för augusti är Ugglo Kunskap, som vänder sig till en äldre målgrupp än de tjänster Ugglo hittills erbjudit.

– Elever är vana vid ett annat informationstempo än vad många klassiska läromedelsböcker kan erbjuda. Grunden för Ugglo Kunskap är kortare journalistiska- och populärvetenskapliga artiklar, ljudsatta av skådespelare. Artiklarna tar sin utgångspunkt från det centrala innehållet i läroplanen för grundskolan och gymnasiet anpassade för att vara till hjälp för lärare och elever, säger Nils Ohlsén.