Nackademin startar ny intensivutbildning inom React.JS

Till hösten 2019 startar Nackademin en ny intensivutbildning inom React.JS, som är framtagen utifrån IT-branschens behov.

Nackademin startar ny intensivutbildning inom React.JS 1
Till hösten startar intensivutbildningen React.JS-utvecklare på Nackademin

Den tio veckor långa utbildningen vänder sig till redan yrkesverksamma utvecklare och leder till en examen som certifierad React.JS-utvecklare. Utbildningen lämpar sig också för IT-företag, som vill satsa på att vidareutbilda sina medarbetare i stället för att hyra in konsulter med denna spetskompetens.

Under intensivutbildningen lär sig deltagarna att utföra projekt med React.JS på en professionell nivå. Exempel på projekt som ingår i utbildningen är: att bygga applikationer för aktiehandel, kundhanteringssystem (CRM) och projekthanteringssystem.

Utbildningen riktar sig till utvecklare med kunskap inom programmering, och till företag som vill vidareutbilda medarbetare – i stället för att anställa konsulter med kunskap inom React.JS. Fördelarna med intensivutbildningen är därför många, enligt Jens Grönlund, affärsutvecklingschef på Nackademin:

– Flera av de uppdrag som företag idag anlitar konsulter för skulle i stället kunna utföras internt. Den spetskompetens som kursdeltagaren får under intensivutbildningen React.JS kan sedan appliceras på skarpa case hos ett företag. Dessutom är arvodet för en konsult med specialistkompetens inom React.JS betydligt högre än kostnaden för att vidareutbilda företagets egna medarbetare via Nackademin.

Eftersom det inom IT-branschen finns en stor efterfrågan på personer med kunskaper inom React.JS, kommer den som läser intensivutbildningen att kunna spetsa till sitt CV och öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden. Det är också utifrån detta kompetensbehov som intensivutbildningen är framtagen, menar Jens Grönlund:

– Nackademin har under flertalet år, i nära samverkan med näringslivet, bedrivit kvalificerade utbildningar inom programmering. I dialog med IT-branschen ser vi ett fortsatt stort kompetensbehov av utvecklare, och i synnerhet efter utvecklare med spetskompetens inom React.JS, säger Jens Grönlund.