Hem SKOLNIVÅFÖRSKOLA ​Ny riktlinje för placering i skola och förskoleklass

​Ny riktlinje för placering i skola och förskoleklass

Publicerat av: Redaktionen

Barn- och ungdomsnämnden i Halmstad har beslutat att anta en ny gemensam riktlinje för placering i förskoleklass och grundskola.

I första hand får man plats på en skola i elevområdet där man bor.

​Ny riktlinje för placering i skola och förskoleklass 3Alla elever som går på kommunal skola i Halmstad har rätt att gå på en skola nära hemmet.

Det innebär inte per automatik att man är garanterad plats på den skola som ligger närmast hemmet, utan att barnet får plats på en skola i det elevområde där barnet är folkbokförd.

Elevområdet är första urvalskriteriet om det finns fler sökande än platser till en viss skola, andra kriteriet är syskonförtur och det tredje är lottning. Om lottning är aktuell ska den ske öppet och i slutet av februari.

– Att vi numera kommer som tredje kriterium att använda oss av lottning är positivt för att motverka skolsegregationen. Det ska inte bara vara ditt postnummer som avgör dina möjligheter i livet. Vidare ska alla skolor i Halmstad erbjuda elever stöd där de behöver vilket gör att vi finner det kriteriet onödigt, säger Lovisa Aldrin (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

– Det är bra att vi ser över riktlinjerna från 2014. Vi hade ett dock ett annat förslag. Det handlar främst om att ta bort lottning som en del av barnens placeringar. Vi tycker inte att sådana val ska lämnas åt slumpen. Vidare ville vi även att barn i behov av särskilt stöd fortsatt skulle vara en del av urvalet, detta tas nu bort, säger Lars El Hayek (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Fördelning av statsbidrag för likvärdig skola

Barn- och ungdomsnämnden beslutade i går hur statsbidraget för likvärdig skola ska fördelas. 25,5 miljoner fördelas till skolor efter socioekonomiskt index. 17,5 miljoner kronor ska användas till fortsatt finansiering av insatser som redan pågår.

Statsbidraget för likvärdig skola ska användas för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola. Skolan ska sträva efter att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Kriterierna för statsbidraget utgår från elevantal och socioekonomiska faktorer som har stor betydelse för hur elever uppnår behörighet till nationella gymnasieprogram. Det kan vara faktorer som vårdnadshavares utbildningsnivå och antal år som nyanlända elever har vistats i Sverige.

Varje kommun avgör självt vilka insatser man satsar på. Det kan till exempel handla om att anställa lärare och annan personal, stärka elevhälsoarbetet, utveckla undervisningen till flerspråkiga elever eller kompetensutveckling för personal.

Halmstads kommun får 43 miljoner kronor i statsbidrag för likvärdig skola under nästa år. Det är en ökning med 12 miljoner jämfört med 2019. Samtidigt försvinner andra statsbidrag, som lågstadiesatsningen och bidrag för nyanlända, vilket för Halmstads del innebär att statsbidragen sammantaget minskar med 7 miljoner kronor för 2020.

– Jag är glad över att vi nu tar ännu tydligare steg mot en likvärdig skola i Halmstad. Det är dock tråkigt att staten gång på gång undviker att ta ansvar och övervältrar allt mer kostnader till kommunen. Att de dragit in fem miljoner på fritidshem och 17 miljoner på lågstadiet kommer tyvärr ha en negativ påverkan, särskilt för mindre enheter, säger Lovisa Aldrin (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

– Det är bra att likvärdigheten hamnar i fokus när resurser ska fördelas, samtidigt kan vi konstatera att flera skolor kommer fortsatt ha det svårt ekonomiskt. Det beror bland annat på att det sammantaget saknas pengar i välfärden och skolan, behoven är betydligt större än satsningarna, säger Lars El Hayek (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Hyreskontrakt för tillfällig förskola i Stationsparken sägs upp

I vår flyttar barn och personal på Järnvägsparkens förskola till nybyggda Engelbrekts förskola på Engelbrektsgatan. Barn- och ungdomsnämnden har därför beslutat att säga upp hyreskontraktet för de tillfälliga lokalerna för de fyra avdelningarna som utgjort Järnvägsparkens förskola i Stationsparken.

Byggnationen av permanenta förskolor rullar på i Halmstads kommun. Tillgången på förskoleplatser bedöms nu vara god och därför kan ett antal tillfälliga lokaler sägas upp. De närmaste åren bedöms dock behovet av nya permanenta förskolor som fortsatt stort, dels för att möta den väntade befolkningstillväxten, dels för att ersätta äldre och tillfälliga lokaler.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>