Childhood ny Charity-partner till Stockholm Open
Hem EFTER PLUGGET Childhood ny Charity-partner till Stockholm Open

Childhood ny Charity-partner till Stockholm Open

Publicerat av: Redaktionen
För framtiden inom svensk tennis, och alla barns rätt till en barndom fri från våld och sexuella övergrepp

Vissa organisationer måste bara lyckas i sitt arbete. World Childhood Foundation är en sådan organisation och det är med stolthet vi presenterar vårt partnerskap. Tillsammans hoppas vi kunna stötta, driva och belysa frågor kring barn och ungas hälsa och välmående, samt hur vi alla både som organisationer och individer kan jobba för en tryggare barndom för fler unga.

Stockholm Open jobbar med framtiden för svensk tennis, och inom detta område finns det en målgrupp som är särskilt viktig – nämligen alla barn och ungdomar.

I Sverige har vi sedan länge ett etablerat idrottsföreningsengagemang. För många unga är idrottsklubben och gemenskapen kring sport en stor del av uppväxten som ger trygghet, skapar förebilder och etablerar sociala relationer som lever kvar länge. Men så är inte fallet för alla. Inom många områden i landet har engagemanget kring idrott och föreningsliv svalnat både bland barn och föräldrar, och i vissa områden är idrotten inte lika lättillgängligt eller inkluderande för alla ungdomar.

Vi tror på vikten av att engagera sig i våra unga för att skapa gynnsamma förutsättningar för nästa generation. Vi tror att idrott kan vara en förenande plattform för alla där vi som bakomliggande organisationer kan vara en progressiv drivkraft för en bättre morgondag för landets barn och unga.

Det finns även en stor problematik med att unga utsätts för olika typer av övergrepp, mobbing och våld – både generellt i samhället och inom idrotten. Detta är en problematik som tydligare behöver lyftas upp i ljuset.

Om Childhood

World Childhood Foundation grundades 1999 på initiativ av Drottning Silvia och är en politiskt och religiöst oberoende ideell organisation.

Childhood arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Ett av fem barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp under sin barndom. Det är fruktansvärda siffror – och ändå pratar vi så lite om det. Childhood jobbar för att bryta den tystnaden, med vetskapen om att våld och övergrepp mot barn går att förebygga.

Vi vill tillsammans med Childhood belysa dessa frågor och stötta dem i sitt arbete på alla sätt.

Det är allas vårt ansvar att driva en positiv förändring.

”Genom partnerskapet med Stockholm Open får vi en möjlighet att tillsammans öka medvetenheten om vad vi alla kan göra för att skydda barn. Vi får också en chans att bredda vårt nätverk och nå ut i ett nytt sammanhang” – Paula Guillet de Monthoux, Generalsekreterare World Childhood Foundation.

Childhood ny Charity-partner till Stockholm Open
Paula Guillet de Monthoux, Generalsekreterare World Childhood Foundation

Samarbetet

Tillsammans med Childhood kommer vi att belysa barn och ungas rätt till hälsa, välmående och trygghet. Det gör vi genom att öppna upp samtalet kring frågan under Stockholm Open. Vi kommer att driva på för en mer öppen dialog och transparent kultur för att förebygga våld och övergrepp mot barn. Vi vill jobba för att skapa starka förebilder och trygga miljöer för unga inom de organisationer, idrottsföreningar och initiativ där barn och unga är aktiva.

Stockholm Open är en förenande plattform för idrott, näringsliv och hållbar innovation vilket kommer bidra till att stärka Childhoods nätverk och möjlighet att nå ut med sitt viktiga arbete.

I spåren av pandemin har barns utsatthet ökat. Isolering i otrygga hemförhållande, bristande stöd från förebilder och utomstående vuxna samt ökad tid på nätet är några av de faktorer som bidragit till att fler barn far illa.

I vårt partnerskap med Childhood kommer vi därför att fokusera på hur vi på olika sätt kan stötta särskilt utsatta barn samt hur vi som individer kan ta vårt ansvar och våga agera om vi misstänker att barn riskerar att utsättas.

  • Innovation och entreprenörskap – Hur kan företag, organisationer och innovationer som AI skydda barn mot våld och övergrepp?
  • Samtalet – Hur kan du som medmänniska förhindra att barn blir utsatta för övergrepp? Hur öppnar vi upp dialogen både med barn, men även förändrar kulturer och beteenden inom organisationer för att motverka att barn kommer till skada? 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>