Hem NYHETER Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti

Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti

Publicerat av: Redaktionen

Elever ska få rätt stöd i rätt tid.

Att alla elever får de bästa förutsättningarna att lära sig läsa, skriva och räkna är avgörande för att varje elev också ska kunna tillgodogöra sig kunskaper i skolans alla ämnen.

Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgarantiRegeringen avser att imorgon lämna ett förslag på en åtgärdsgaranti till Lagrådet. Genom åtgärdsgarantin garanteras att elever i behov av stöd upptäcks tidigt och får de insatser som de behöver för att nå så långt som möjligt i sitt lärande.

Åtgärdsgarantin är uppfylld när skolorna har genomfört den av garantin reglerade kartläggningen och analysen, planerat och vidtagit de stödåtgärder som behövs samt följt upp åtgärderna och överfört resultatet av uppföljningen till ansvarig lärare i kommande årskurs.

I lagrådsremissen föreslås att det införs bestämmelser i skollagen om en åtgärdsgaranti i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Genom åtgärdsgarantin ska det säkerställas att alla elever som behöver stöd, redan från förskoleklass får individuellt utformade stödinsatser för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska, svenska som andraspråk och matematik.

– Inget barn ska falla mellan stolarna. Lärare ska ha mandat att sätta in extra stöd när man ser att en elev behöver det. I de bästa skolsystemen i världen ger man mest stöd tidigt, så eleverna i tid får med sig verktygen att hänga med i skolans alla ämnen och små hinder inte tillåts växa till stora problem. Dit ska vi i Sverige också, säger Gustav Fridolin.

Åtgärdsgarantin innebär en skyldighet att göra en särskild analys av en elevs kunskapsutveckling om det finns en indikation på att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska, svenska som andraspråk eller matematik.

Analysen ska avse om eleven är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd och de åtgärder som är nödvändiga ska därefter sättas in. Det ska göras en uppföljning av vidtagna extra anpassningar i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet. Resultatet av uppföljningen ska lämnas över till den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs. Analys, planering och uppföljning ska som regel göras i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens.

Åtgärdsgarantin är uppfylld när skolan har följt arbetsgången i åtgärdsgarantin, dvs. när skolan har genomfört en kartläggning av elevernas kunskapsutveckling i för­skoleklassen, gjort en särskild analys av elevens kunskapsutveckling när en sådan ska göras, planerat och vidtagit de åtgärder som en sådan analys föranleder, följt upp vidtagna extra anpassningar och överfört resultatet av uppföljningen till den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs.

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2018. Skolinspektio­nen utövar tillsyn över att de åtgärder som följer av garantin vidtas.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>