Lärare: Bullriga skolmiljöer stressar elever
Hem TEKNIK Lärare: Bullriga skolmiljöer stressar elever

Lärare: Bullriga skolmiljöer stressar elever

Publicerat av: Redaktionen

Lärare uppger att höga ljudnivåer i skolan gör elever mer stressade och aggressiva.

Elever med särskilda behov blir värst drabbade när buller skadar hälsa och koncentration.

Det visar en ny studie där 1861 lärare och skolledare från Sverige och övriga Europa besvarade frågor om ljudmiljöns påverkan på deras elever.

Stress, koncentrationssvårigheter, aggressivitet och huvudvärk. Så påverkas elever av höga ljudnivåer i skolmiljön, enligt nära 2000 tillfrågade lärare i Sverige och övriga Europa. Resultaten kommer från en ny studie av European Schoolnet, ett europeiskt nätverk av 34 utbildningsdepartement, i samarbete med Saint-Gobain Ecophon.

  • Sju av tio lärare (71 procent) uppgav att elever har svårt att koncentrera sig på grund av att det är högljutt.
  • Sju av tio lärare (72 procent) uppgav att elever tenderar att bli mer aggressiva när de utsätts för mycket buller i korridorer, matsalar och klassrum.
  • En fjärdedel av lärarna (28 procent) uppgav att elever ofta klagar på huvudvärk på grund av buller i klassrummet.
  • En majoritet av lärarna (55 procent) uppgav att elever med särskilda behov eller inlärningssvårigheter är mest utsatta i högljudda skolmiljöer.

– Lärare vet hur viktig skolans ljudmiljö är för elevers välbefinnande och lärande. Vi har även kunnat se att lärarna själva skadas när det är högljutt. Hälsosamma akustiska miljöer i skolor är en investering i både elevers och lärares framtid, säger Ida Cederlund, Ecophons expert på utbildningslokaler.

I november tillsatte regeringen en ny utredning med krafttag för stärkt trygghet och studiero i skolan. Skolverket menar att en genomtänkt lärmiljö är avgörande för att främja studiero. Det handlar dels om god organisering av undervisningen, dels om den fysiska miljön.

Ecophon och Applio Tech genomförde nyligen en mätning av ljudnivåer och nyttjandegrad – alltså var eleverna faktiskt befinner sig under dagen – i en typisk svensk mellanstadieskola. I klassrum uppmättes ljudnivåer över 80 dBA så ofta som varannan timme. Det motsvarar ungefär ljudnivån från vanlig stadstrafik. I grupprum är så höga ljudnivåer hela fem gånger så vanliga.

– Vi fann att sjätteklassarna befinner sig i grupprum i ungefär 160 timmar på ett läsår. Då blir exponering för höga ljudnivåer en del av vardagen. Grupprummen fyller så klart en viktig funktion men långa perioder i de här ljudnivåerna utgör en risk, säger Johan Henckel, vd för Applio Tech AB.

Lärare: Bullriga skolmiljöer stressar eleverNär man inreder ett traditionellt klassrum rekommenderar Ecophon att minska efterklangstiden och ljudnivåerna genom att använda ett akustiktak i absorptionsklass A. Samtidigt förbises ofta utrymmen som korridorer och grupprum – och deras roll i att främja studiero. En mer genomtänkt skolmiljö bidrar till en trivsam och produktiv skolgång där lärare har mer tid till att undervisa och stötta sina elever.

Läs European Schoolnets nya studie i sin helhet här: http://www.eun.org/resources/detail?publicationID=2421

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>