Hem FORSKNING Ökad spridning av barn- och ungdomsvetenskaplig forskning

Ökad spridning av barn- och ungdomsvetenskaplig forskning

Publicerat av: Redaktionen

En summering av 2019 innebär rekord för den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst i hur man publicerar sig.

Det är en ökning med över 50 procent i antal publikationer.

– Det är en mix av både vetenskapliga artiklar och konferensbidrag men också mer ”publika” bokkapitel och kortrapporter riktade till praktiker, föräldrar och andra utanför akademin, säger Emma Sorbring, verksamhetsledare för miljön.

Ökad spridning av barn- och ungdomsvetenskaplig forskning

Emma Sorbring trycker på vikten av just denna mix – att det finns ett uttalat mål med proportionerna och att det stora antalet vetenskapliga refereegranskade artiklar vägs upp med ett stort antal andra mer lättillgängliga texter.

-Vår forskning är starkt samverkansinriktad ihop med främst kommuner och då är det viktigt att vi sprider våra forskningsresultat till alla de verksamheter som kan ha nytta av dem i sitt utvecklingsarbete och på så sätt främja barns och ungas välfärd, säger Emma Sorbring.

Medveten strategi

Miljön har under de senaste åren medvetet arbetat med att öka antal publiceringar i form av riktade skrivanslag, skrivarveckor och forskargrupperingar inom ett antal fält har bildats.

-Det blir en sorts kollegialt kit i dessa grupper som vi upplever ger resultat och bidrar till forskarnas fantastiska prestationer, säger Emma Sorbring.

Det är närmare 50 av miljöns forskare, av totalt cirka 65, som bidragit till den höga siffran med 138 publiceringar som resultat.

Samverkansforskning speglas i två publikationer

Två av publikationerna under 2019 speglar just miljöns samverkansforskning. Under året publicerades boken Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd via Liber förlag, framtagen av representanter för forskningsmiljön BUV. Vidare, publicerades rapporten Summering av 6 års samverkansforskning för främjande av barns och ungas välfärd. Rapporten är en konklusion av resultat från ett 20-tal olika samverkansprojekt med 17 kommuner, Fyrbodals kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen. Syftet med rapporten är att identifiera tendenser och mönster, hinder och möjligheter i välfärdsarbete mot barn och unga. Att kunna lyfta gemensamma teman till nytta för såväl akademi som verksamheter. Forskningen är tvärvetenskaplig och har i dessa projekt fokus på bland annat utbildningsvetenskap, socialt arbete, folkhälsa och psykologi.

Samverkansprojekten är av högst varierande karaktär men det går ändå att peka på några centrala punkter som är gemensamma:

  • Stödinsatser bör vara flexibla och individuella
  • Relationsskapande och att bygga tillit är centralt
  • Inkludering och delaktighet bör vara i fokus
  • Viktigt att skapa förutsättningar för personalens kompetensutveckling
  • Samverkan mellan organisationer främjas bl a av gemensamma mål, samsyn och tydlighet

-Vi hoppas att rapporten ska bidra till spridning av kunskap som gagnar barn och unga och ger goda exempel att lära och inspireras av, säger Emma Sorbring.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>