Unikt studentlabb för mjukvaruutveckling invigs

​Torsdagen den 21 november invigs ett unikt labb på BTH, Blekinge Tekniska Högskola, där studenter, forskare och företag kan testa, utveckla och uppfinna ny teknik inom mjukvaruområdet.

Unikt studentlabb för mjukvaruutveckling invigs 1Media är välkommen till invigningen.

Det nya labbet är unikt på så sätt att det är skapat av studenter, för studenter. Där finns avancerad utrustning och tanken är att studenterna både ska kunna testa och applicera det de lärt sig inom mjukvaruutveckling, men även designa ny mjukvara och teknik. Labbet kommer på så sätt att fungera som en inkubator. Det kommer också att fungera som en kreativ mötesplats.

Det nya labbet har kunnat byggas upp tack vare stöd från Ericsson i Karlskrona. I labbet kommer studenter, forskare och företagare att mötas och tillsammans konstruera, testa och designa och ny mjukvaruteknik. Tanken är även att grundskole- och gymnasieelever ska få tillgång till labbet under särskilda temadagar.

Vid invigningen kommer studenter att demonstrera vilka möjligheter som finns i det nya labbet. Dessutom blir det högtidlig invigning och tal av representanter från BTH och Ericsson.

Dag: Torsdag 21 november
Tid: Samling kl 10:50. Invigningen startar klockan 11:00
Plats: Samling i receptionen, hus A, BTH, Karlskrona