Anna Ekström tar emot utredning om skolbibliotek

I dag, tisdag den 19 januari, överlämnar Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel sina förslag för att stärka skolbiblioteken till utbildningsminister Anna Ekström.

Anna Ekström tar emot utredning om skolbibliotek 1
Anna Ekström

I samband med detta hålls en digital pressträff.

Regeringens särskilda utredare Gustav Fridolin har haft i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.

Både Gustav Fridolin och Anna Ekström finns tillgängliga för enskilda intervjuer via Zoom efter pressträffen.

Betänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning, SOU 2021:3, publiceras på regeringens webbplats i samband med pressträffen.

I uppdraget ingår även att föreslå hur statens roll bör se ut när det gäller läromedel i svensk skola, denna del ska redovisas senast den 30 juni 2021.