Skolans betydelse som skyddsfaktor lyfts in i den nya socialtjänstlagen
Hem POLITIK Skolans betydelse som skyddsfaktor lyfts in i den nya socialtjänstlagen

Skolans betydelse som skyddsfaktor lyfts in i den nya socialtjänstlagen

Publicerat av: Redaktionen

Regeringen har idag presenterat den nya socialtjänstlagen och det är glädjande att den nya lagen lyfter fram betydelsen av en fungerande skolgång som skyddsfaktor.

Att det från och med nu kommer att framgå explicit i lagens förarbeten att socialtjänsten ska samverka med skolan och i sitt förebyggande arbete också arbeta med målgruppens skolrelaterade problem och stödja en positiv i utveckling, är särskilt betydelsefullt.

– Att regeringen slår fast att en bra skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att förebygga utanförskap, kriminalitet, missbruk och ohälsa, innebär att socialtjänsten kommer att behöva utveckla ett särskilt fokus på barns och ungas närvaro i skolan och skolframgång. Detta är något som jag och Liberalerna har drivit i snart 20 år och där Stockholms stad därför ligger i framkant, säger oppositionsborgarrådet i Stockholms stad Jan Jönsson (L).

Skolans betydelse som skyddsfaktor lyfts in i den nya socialtjänstlagen

Oppositionsborgarrådet i Stockholms stad Jan Jönsson (L)

Jönsson välkomnar att förslaget till ny socialtjänstlag betonar förebyggande arbete och tillgänglighet. Det är ett viktigt framsteg att socialtjänstens verksamhet ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket kommer att kräva statliga investeringar i mer forskning kring effektivt socialt arbete. Inte minst kommer insatser som stödjer och stabiliserar skolgång att behöva tas fram. För att den nya lagen ska få genomslag behöver socialtjänsten få nationella resurser motsvarande de som rättsväsendet redan har fått.

Det hade varit önskvärt att fler insatser kan erbjudas utan att behöva invänta flera månaders utredning, som idag, för att underlätta socialsekreterarnas administrativa börda och nå fram med snabba insatser i tidigt skede. Här har det nya lagförslaget blivit allt för återhållsamt. Därför bör lagen ses över inom några år för att tillgängliggöra fler insatser utan behovsprövning.

– Flera viktiga förbättringar är nu på gång i och med den nya lagen. Arbetet med att förbättra socialtjänsten och barn- och ungdomsvården i Sverige får dock inte avstanna i och med att det nya förslaget till socialtjänstlag nu har presenterats. Mycket behöver fortsatt göras, framförallt för att samhället ska bli en bättre förälder för barn i samhällsvård än idag, säger Jan Jönsson (L)

Flera utredningar pågår fortsatt och det är särskilt viktigt att dessa tar fram förslag som tydliggör socialtjänstens ansvar för uppföljning av ungas skolresultat, att insatser som sätts in efter avslutad placering eller påföljd för unga måste inkludera stöd för skola och gymnasieutbildning samt att detta stöd ska kunna ges för längre tid än fram till 18-årsdagen.

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>