Frans Schartaus Handelsinstitut får fortsatt förtroende av Myndigheten för yrkeshögskolan

Frans Schartaus Handelsinstitut har beviljats nya starter för sex befintliga YH-utbildningar (Apotekstekniker, Butiksledning, Löneekonom, Redovisningskonsult, Visual Merchandise samt Teater-, Event- och Scentekniker) och en helt ny utbildning som syftar till att utbilda IT-testspecialister.

Frans Schartaus Handelsinstitut får fortsatt förtroende av Myndigheten för yrkeshögskolan 1Skolan arbetar mycket aktivt med arbetslivet i olika forum och konstellationer för att tidigt kunna utröna var behoven finns och hur olika yrkesroller utvecklas. Utbildningarna förändras kontinuerligt för att möta arbetsmarknadens krav. Frans Schartaus Handelsinstitut kan efter tilldelningsbeslutet fortsätta arbetet med att erbjuda arbetslivet kompetent personal både inom befintliga samt nya yrkesområden.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beviljade 416 yrkeshögskoleutbildningar av de totalt 1097 inkomna ansökningarna. Yrkeshögskolan har expanderat de senaste åren. Sammanräknat med tidigare beviljanden omfattar yrkeshögskolans nu totalt 110 000 utbildningsplatser.

Rektor Christel Andersson är mycket glad åt tilldelningen.

– Det är skönt att skolan får fortsatt förtroende både av Myndigheten för yrkeshögskolan samt från alla de tusentals arbetslivsrepresentanter som fortsätter att stötta skolan på olika sätt genom bl.a. ledningsgruppsarbete, stöttning i ansökningsprocessen samt genom LIA-praktiken. Yrkeshögskolan är arbetslivets utbildningsform. Det är vi tillsammans som ser till att arbetslivet får just de kunskaper, färdigheter och kompetenser som efterfrågas för fortsatt tillväxt.

Kontakta gärna skolan för mer information kring samarbete genom rekrytering, praktikplatser, studiebesök, branschdagar eller presentation av ditt företag mot rätt målgrupp. Hela 9 av 10 av får arbete direkt efter examen på Frans Schartaus Handelsinstitut.