Digilär får en halv miljon kronor i produktionsstöd

Specialpedagogiska skolmyndigheten har i veckan som gått beslutat att bevilja Digilär ett produktionsstöd om 523 000 kronor för projektet ”Lyssna, läs och lär i NO”.

Digilär får en halv miljon kronor i produktionsstöd 1
Cecilia Lilja, förlagschef på Digilär

Med hjälp av stödet från SPSM kommer Digilär att utveckla läromedlen i fysik, biologi och kemi för årskurs 7-9. Under 2017 kommer alla kapitel att kompletteras med lättlästa textversioner, inläst tal och introduktionsfilmer som ger eleverna de förkunskaper som krävs för att förstå innehållet vid läsningen.

– Vi är mycket glada för att SPSM går in och stöttar oss i vårt arbete att skapa digitala läromedel för alla, säger Cecilia Lilja, förlagschef på Digilär. Och glöm inte att det som hjälper elever i behov av särskilt stöd ofta hjälper alla elever, fortsätter hon. Våra uppdateringar och förbättringar kommer alla användare till del, inte bara de som måste använda hjälpmedel vid till exempel läsning. Det gör att fler får möjlighet att lära sig på ett varierat sätt och samtidigt känner inte elever i behov av särskilt stöd sig utpekade eftersom fler sitter och tittar och lyssnar i klassrummet.

Erfarna inom utveckling av funktioner för stöttning

Sedan tidigare har Digilär utvecklat flertalet lässtödsfunktioner, lättlästa texter, inläst tal och introduktionsfilmer till läromedlen i SO för årskurs 7-9, bland annat med ett stort stöd av Post- och Telestyrelsen (2013-2014).

– Vi kommer att använda de erfarenheter vi fick under det vi kallade för PTS-projektet, säger Cecilia Lilja. När vi utvecklade och förbättrade våra läromedel i SO inom ramen för det gjorde vi omfattande utprövningar av de nya uppdateringarna med specialpedagoger, lärare och deras elever. De lärdomar vi fick då kan vi dra nytta av nu. Vi vet till exempel hur uppskattat inläst tal av röstskådespelare är av elever som behöver lyssna på texterna för att ta till sig innehållet

Läs mer här.