Hem FORSKNING Det blir roligt, lärorikt och meningsfullt att skriva

Det blir roligt, lärorikt och meningsfullt att skriva

Publicerat av: Redaktionen

Idag lanseras Invigos till alla Sveriges lärare och elever. Invigos är ett digitalt lär- och skrivverktyg som stödjer skolans uppdrag om formativa och språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Verktyget har utvecklats för och med elever och lärare under drygt två år. I den senaste mätningen rekommenderade 9 av 10 elever Invigos till en kompis. 

Under hösten 2015 har Invigos utprovats av lärare och elever på mellanstadiet, på högstadiet och i förberedelseklass i pionjärkommunerna Uppsala, Bollnäs och Söderhamn. Samtidigt har det strömmat in intresseanmälningar från ytterligare 29 kommuner över hela Sverige. Många lärare vill börja använda Invigos på gymnasiet och inom SFI.

invigos– Nu öppnar vi dammluckorna, meddelar Martin Tiberg som är affärsansvarig på Invigos. Alla lärare som skapar ett konto innan den 31 januari får fri tillgång till verktyget. Vårt mål är att snabbt bredda användarbasen till ett par tusen lärare och elever. På så sätt stödjer vi språkutvecklande arbetssätt inom svensk skola, och samtidigt kan vi vidareutveckla verktyget tillsammans med framåtsträvande skolledare, lärare, IKT- och specialpedagoger.

Komplext att skriva

Invigos tar ett helhetsgrepp på skrivande, för att hantera all den komplexitet som omger att skapa en välskriven text – att planera, strukturera och formulera texten, samt fylla den med innehåll och mening. I Invigos utvecklar du inte bara din text, utan även din förmåga och din motivation att skriva.

– MS Word och Google Docs är de vanligaste skrivverktygen både i svensk skola och internationellt, berättar Martin. De är dock produktivitetsverktyg snarare än lärverktyg. Om du är motiverad och duktig på att skriva, då funkar de utmärkt. Men för alla som tycker skrivande är svårt och tråkigt ger de knappt någon hjälp alls – endast banala rättstavningsfunktioner.

Invigos – å andra sidan – skapar motivation och stödjer lärande genom individanpassning till varje elev:

  • Verktyget anpassar automatiskt krav och stöttning till varje elev, så att alla elever kan skriva och lära tillsammans i samma klassrum.
  • Dyslektiker och elever med koncentrationssvårigheter får sin skrivprocess nedbruten i små, hanterbara delar, så att textens struktur, innehåll och språkformuleringar hanteras var och en för sig.
  • Verktyget stödjer lärare till en formativ och språkutvecklande undervisning i alla skolämnen, och underlättar planeringen, genomförandet och uppföljningen av undervisningen.

Alla kan skriva

Invigos är initiativtagare till partnersamarbetet Alla kan skriva, som samlar flera av Sveriges mest relevant aktörer för digital skrivutveckling: 13 kommuner, fyra partnerskolor, fem universitet, Dyslexiföreningen, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, samt språkutbildningsföretagen Lingsoft, Studi.se och Invigos.

– Vi är förenade i vår gemensamma strävan att radikalt förbättra digital pedagogik, skrivverktyg och språkkunskaper i skolan, förklarar Martin. Alla projektparter bidrar med vital kompetens. Det är Invigos uppgift att sammanföra denna kompetens och bygga in den i vårt lär- och skrivverktyg.

Det finns fyra särskilt viktiga kompetensområdena inom Alla kan skriva:

  • Didaktik och pedagogik för skrivande och lärande. Professor Caroline Liberg vid Uppsala universitet anser många vara Sveriges främsta auktoritet på läs-, skriv- och lärprocesser. Professor Synnøve Matre är Norges främsta expert på dessa områden. Hon har grundat Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking i Trondheim och leder världens största skrivutvecklingsprojekt. Skolutvecklarna Steve Wretman och Helena Moreau har introducerat flera centrala lärandebegrepp i Skolsverige och har utbildat tusentals lärare därom.
  • Funktionsnedsättningar, språkbegränsningar och dyslexi. Dyslexiföreningens Torbjörn Lundgren är en av dyslexirörelsens frontfigurer och har språk i förhållande till kognitiva funktionsnedsättningar som specialområde. Björn Kindenberg på Nationellt centrum för svenska som andraspråk är en erkänt duktig pedagog och driver bl a projekt för att sprida genrepedagogiska metoder till elever med annat modersmål än svenska.
  • Datalingvistik och språkteknologi. Professor Viggo Kann vid KTH är en självklar auktoritet på dessa områden, medan Lingsoft är nordens största språkteknologiföretag som levererar språkteknologitjänster till bl a Expressen och Aftonbladet, och förser Microsoft med stavnings- och grammatikkontroller på svenska, finska, norska, danska och tyska.
  • Neuro- och kognitionsvetenskap. Professor Martin Ingvar och Sara Bengtsson vid Karolinska Institutet är två av Sveriges tyngsta forskare på området med särskilt tonvikt på skol-, motivations- och inlärningsfrågor. Sara leder Invigos och Karolinska Institutets gemensamma utvecklingen av en motivationsmotor.

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>