Hem DEBATT Digitala läromedel i engelska öppnar nya dörrar

Digitala läromedel i engelska öppnar nya dörrar

Publicerat av: Redaktionen

Med digitala läromedel i språk kan elever göra digitala resor i både språk och kultur, samtidigt som de kan träna kommunikation på nya sätt.

Det menar Anna Nyman, läromedelsutvecklare i språk på NE.

– Språkkunskaper är en färskvara. Både individen, skolan och läromedelsförlagen i Sverige har ett ansvar för att ge eleverna möjligheter att konstant öva sig i läsförståelse och djupläsningsförmåga, menar Anna Nyman. Det är något hon har tagit vara på i utformandet av de nya digitala läromedlen i engelska.

Digitala läromedel i engelska öppnar nya dörrar

Anna Nyman utvecklar läromedel i språk som ska främja elevers djupläsningsförmåga och läsförståelse.

Med digitala läromedel i språk får eleverna nämligen inte bara verktyg för att söka och värdera information i multipla kanaler, samtidigt som lärarna får kompletta kurser med länkar och interaktiva hjälpmedel.

Det öppnar även helt nya möjligheter för språkinlärning när de förenas med andra digitala resurser, som kommunikationsredskap, videoklipp, radioklipp, artiklar och e-böcker. Dessutom ger det digitala mediet en unik möjlighet att träna elevens djupläsningsförmåga.

Digitala läromedel i språk kan öka läsförståelsen
– Bättre djupläsningsförmåga och läsförståelse är en förutsättning för att eleverna ska kunna lära sig språk inte bara på det grammatiska planet, utan på flera kommunikativa nivåer, menar Anna Nyman.

Statistiskt har läsförståelsen bland svenska skolungdomar i många år följt en negativ trend. Den senaste PISA-undersökningen visar förvisso att läsförståelsen bland svenska 15-åringar har förbättrats. Den tydligaste läsförståelseförbättringen har skett bland de lågpresterande eleverna, och i och med det positiva resultatet placerar sig nu Sverige högre än OECD-genomsnittet i läsförståelse. Efter att ha uppvisat den största resultatförsämringen av alla länder mellan 2000 och 2012 i PISA-undersökningen som helhet tycks trenden ha vänt.

– Men det måste mätas över en längre period, menar Anna Nyman.

– Frågorna vi bör ställa oss är: Vilken läsförståelsenivå är rimlig att vi har i Sverige, oberoende av andra länders resultat? Är resultatet gott nog? Hur gör vi för att upprätthålla och förbättra resultaten ännu mer?

Enligt Anna Nyman kan de nya digitala läromedlen i språk bidra till en sådan förbättring.

Språkinlärning på flera nivåer
För att främja elevernas läsförståelse har de digitala läromedlen i engelska utvecklats med fokus på djupläsningsförmåga på olika abstraktionsnivåer. I det material Anna Nyman varit med att utveckla består varje digitalt kapitel av tre avsnitt som gradvis närmar sig ett ämne på olika sätt.

– Genom att successivt bygga upp kunskap om ett visst ämne och förmåga att ta till sig information ur olika perspektiv och abstraktionsnivåer, övar eleven sig i att läsa, djupläsa, tolka och att läsa mellan raderna. Eleven skaffar sig inte bara språkkunskaper ur ett grammatiskt perspektiv utan blir även en mer mottaglig och inkännande individ, säger Anna Nyman.

Det första avsnittet består av till exempel faktatexter, videoklipp och intervjuer som ger en bred introduktion till olika perspektiv på ämnet. I det andra avsnittet får eleven möta ämnet via intervjuer, korta pjäser och samtal. Eleven tar till sig information ur olika individers representerade perspektiv, ibland utan att det tydligt framgår vilken position personen i fråga intar, vilket inbjuder till reflektion och diskussion.

I det tredje avsnittet är perspektivet mer skönlitterärt och abstraktionsnivån når sin kulmen – eleven får tolka texten och läsa mellan raderna.

”Att lära sig språk är att resa”
Anna Nyman beskriver engelska, och språk i allmänhet, som ett fascinerande verktyg för att bättre interagera med, diskutera med och förstå människor från andra kulturer, länder och arbetsområden. Språket har inte bara förmågan att underlätta för fysiska resor utan tar också med oss på en inre resa: genom att förstå andra förstår vi oss själva bättre. Det kan de digitala läromedlen ta tillvara på helt nya sätt.

– I språkläromedlen, i synnerhet för spanska och de kommande läromedlen för tyska och franska, men också i engelska, läggs extra stor vikt vid formuleringen ”att lära sig språk är att resa”. Digitala hjälpmedel gör det möjligt att resa i det virtuella rummet, uppleva kulturer och länder och interagera med verkliga människor, även för de elever som inte alltid har möjlighet att fysiskt resa någonstans. Eleverna ska känna sig som världsmedborgare.

Läs mer om NE:s digitala läromedel

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>