NYHET inför läsåret 2020/2021

Välkommen till IT-pedagogens nyinrättade kolumn OM SKOLAN med Rolf Ekelund.

NYHET inför läsåret 2020/2021 1
Rolf Ekelund, filosofie magister, utbildad ämneslärare, tidigare läromedelsförläggare   

Genom kolumnen vill vi, IT-pedagogen bidra till en vitalisering av svensk skoldebatt med fokus på såväl skolutveckling som undervisningens praktik. Inte sällan kommer artiklarna att diskutera frågor som rör läromedel, både digitala och analoga sådana.

Den inledande artikeln har preliminärt givits rubriken Skolstart utan läromedel.

De därpå följande artiklarna kommer bland annat att diskutera vad som kännetecknar bra respektive dåliga läromedel samt frågan om det alltmer krympande utrymmet för humaniora i ungdomsskolans undervisning.

Ni får möjlighet att ta del av Rolfs kolumn OM SKOLAN med start, måndagen den 17 augusti.

Väl mött på IT-pedagogen!