Skolbibliotek i världsklass på Nacka Gymnasium

Stort grattis till Nacka gymnasiums duktiga bibliotekarier Elisabet, Maria och Sebastian samt ett stort grattis till eleverna som har tillgång till denna enastående resurs.

Skolbibliotek i världsklass på Nacka Gymnasium 1Elever och medarbetare är stolta över sitt skolbibliotek och det täta samarbetet mellan lärare och bibliotekarier. Tillsammans ger de eleverna grunden för livslångt lärande och högre måluppfyllelse!

Utmärkelsen “Skolbibliotek i världsklass” delas ut av DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation. Nacka Gymnasiums skolbibliotek har fått utmärkelsen varje år sedan den började delas ut 2013. I år var medvetet kvalitetsarbete i fokus – men ett skolbibliotek som är en väl integrerad del av den pedagogiska verksamheten är alltid ett krav för att tilldelas utmärkelsen.

Läs mer om vårt skolbiblioteket: NG bibliotek

KRITERIERNA FÖR “ETT SKOLBIBLIOTEK I VÄRLDSKLASS”

Ett skolbibliotek i världsklass:

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

  • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  • ger eleverna verktyg för källkritik
  • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  • är navet i den digitala kunskapsskolan!

Läs mer om utmärkelsen: Ett skolbibliotek i världsklass