Furuboda folkhögskola startar forskningsprojekt för personer som saknar ett talat språk

Furuboda folkhögskola har fått 1,2 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden som stöd för det nya högteknologiska projektet som heter Mitt liv, Mina ord.

Furuboda folkhögskola startar forskningsprojekt för personer som saknar ett talat språk 1Projektet syftar till att utveckla strategier och metoder som ska ge ungdomar och vuxna som använder högteknologisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) tillgång till ett mer innehållsrikt och varierat ordförråd och som kan utvecklas utifrån individens önskemål, intressen och behov under hela livet. Projektet ska bedrivas i samarbete med Föreningen ISAAC-Sverige, Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA samt FUB Lund.

Sammantaget innebär det att Föreningen Furuboda genom sina kontaktytor kan utveckla och förmedla erfarenheter som på ett avgörande sätt bör kunna gynna personer som saknar ett talat språk och kommuniceras via alternativa metoder för kommunikation. Projektets tillvägagångssätt/metoder dokumenteras och sammanställs i en digital metodbok för att kunna läsas t.ex. via talsyntes.

Långsiktigt är det Furuboda folkhögskola som kommer att ha ansvaret för vidareutveckling och uppdatering av metoderna och den digitala metodboken.