Tre av fyra gymnasieelever tycker att distansundervisning fungerat bra

En undersökning bland gymnasieelever visar att de flesta upplever att distansundervisningen under coronapandemin har fungerat bra.

Tre av fyra gymnasieelever tycker att distansundervisning fungerat bra 1Det som eleverna saknat mest vid undervisning på distans är kompisarna och de vanliga rutinerna.

Sedan coronaviruset stängde Sveriges gymnasieskolor har alla elever fått undervisning på distans. Oron har varit stor för hur detta skulle fungera. En undersökning som genomförts nu i maj visar att de allra flesta, 72 procent av eleverna, upplever att det fungerat mycket eller ganska bra.

– Undersökningen visar att distansundervisningen kan fungera som ett utmärkt komplement till den ordinarie undervisningen. När coronaviruset slog till var alla skolor tvungna att hitta nya lösningar och tack vare modern teknik så finns det möjligheter. Det är imponerande att skolorna har kunnat göra en omställning så snabbt, säger Peter Wilcke, verksamhetschef på NTI-skolan

Eleverna uppger samtidigt att de saknat den ordinarie skolan. Allra mest har de saknat sina kompisar och det har även varit svårt att inte ha den vanliga rutinen som skolan innebär.

– Självklart innebär skolornas stängning en helt ändrad vardag för eleverna. I början var det antagligen lite nytt och spännande. Efter ett tag blir saknaden större och det blir ganska långtråkigt att inte komma iväg till skolan, säger Peter Wilcke.

Resultat

”Hur upplever du att undervisningen fungerat?”

Mycket bra 21 %
Ganska bra 51 %
Ganska dåligt 16 %
Mycket dåligt 9 %
Vet ej 3 %

”Vad saknar du mest med att inte kunna vara fysiskt på plats i skolan?” (max tre svar)

Klasskamraterna 59 %
Ett socialt sammanhang 58 %
Vardagen och rutinerna 50 %
Mina lärare 26 %
Att ha någon att prata med 15 %
Rasterna 10 %
Skolmaten 7 %