Sommarforskarlista från Karlstads universitet
Hem FORSKNING Sommarforskarlista från Karlstads universitet

Sommarforskarlista från Karlstads universitet

Publicerat av: Redaktionen

Här hittar du som journalist experter vid Karlstads universitet i sommar.

Regeringskris, coronapandemins påverkan ur flera perspektiv, sömnlöshet, solenergi samt stöd till särskilt begåvade barn är några av de ämnen som tas upp.

Regeringskris – vad händer nu?
Anders Broman, statsvetare vid Karlstads universitet, kan kommentera och förklara läget i svensk politik.

Kontakt: Anders Broman, anders.broman@kau.se , 070-52 37 511

Klimatförändringens politik
Mikael Granberg, professor i statsvetenskap, kan kommentera och förklara klimatfrågor och klimatförändringens politik. Han kan även kommentera politik och demokrati på kommunal nivå.

Kontakt: Mikael Granberg, mikael.granberg@kau.se , 072-30 56 467

Stöd till särskilt begåvade barn
Elisabet Mellroth har under många år fokuserat på elever med särskild begåvning och vilken extra stöttning de behöver i skolan. Det är viktigt med tydliga strukturer för dessa barn och ungdomar och att samarbetet mellan dem, föräldrar och skola fungerar smidigt.

Kontakt: Elisabet Mellroth, 070-001 03 15, elisabet.mellroth@kau.se

Sömnlöshet
Många är drabbade av insomni, även kallat sömnlöshet. När insomni pågått länge är det ofta de anpassningar som människor gjort till sömnproblem och grubblandet över sömnen som håller människor ofrivilligt vakna på kvällen och natten. Kort och gott vet vi ganska mycket om hur den onda cirkeln snurrar men kan samma mekanismer öka risken för insomni hos personer med normal sömn?

Kontakt: Annika Norell Clarke, 073-0724082, annika.clarke@kau.se

Varmare ägg påverkar ämnesomsättningen och kroppsformen på fiskar
Effekten av framtida globala temperaturökningar är dåligt kända. Laxartade fiskar i Sverige lägger sina ägg i gruset på hösten, där de ligger fram till våren när ynglen kläcks. Forskare från bland annat Karlstads universitet har studerat klimatförändringens potentiella effekt på laxartade fiskar.

Kontakt: Larry Greenberg, 070-2041312, larry.greenberg@kau.se

Torkning och avvattning i pappersindustri
Pappers- och kartongtillverkning kräver mycket energi när materialet torkar i tillverkningsprocessen. Torkning och avvattning, handlar om torkning av biomassa, papper, grödor och kläder. Syftet med forskning är att bidra till produktion av energieffektiva och miljövänliga torkprocesser.

Kontakt: Lars Nilsson, 070-327 33 39, Lars.Nilsson@kau.se

Nya material från massa- och pappersbruk
Water Energy Nexus arbetar med att utveckla nya material och produkter ur restströmmar. Forskningen fokuserar på biflöden från massa- och pappersbruk. Inom den cirkulära skogsbaserade bioekonomin går det att återvinna värdefulla resurser som näringsämnen, lignin, fettsyror, biomasssa, kemiska flockningsmedel och av dessa göra biokol, bioplast, biogas, bioolja, markförbättrare, m.m.

Kontakt: Karin Granström, 073-048 45 61, karin.granstrom@kau.se

Solenergi och solceller
Sommarforskarlista från Karlstads universitetTvå forskargrupper arbetar med kiselsolceller och polymera solceller på Karlstads universitet. Forskningen handlar om nya material för solceller och om att utveckla och effektivisera nya produkter och tjänster inom energiproduktion med kiselsolceller.

Kontakt nya solcellsmaterial, tillgänglig till 15 juli: Ellen Moons, ellen.moons@kau.se ,
Kontakt kiselsolceller: Markus Rinio, 073-086 51 91, markus.rinio@kau.se

Innovation inom handeln och pandemins effekter
Lars Witell, professor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, forskar bland annat om innovation och kundupplevelser och har undersökt hur företag inom detaljhandeln hanterar pandemins effekter. Bland annat genom mätningar som presenteras i Svenskt innovationsindex 2020 och som visar hur mer innovativa företag och organisationer är mer benägna att ställa om sina verksamheter och anpassar sig till nya behov och beteenden under pandemin.

Kontakt: Lars Witell, 073 620 95 16, lars.witell@kau.se

Coronas effekter på människors vanor och beteenden
Erik Wästlund, docent i psykologi och forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, undersöker hur människors vanor, beteenden och upplevelser förändras och påverkas av coronakrisen. Detta för att får mer kunskap om hur digitaliserade tjänster kan användas på bästa sätt samt vilken betydelse fysiska platser har för oss människor.

Kontakt: Erik Wästlund, 0738-359134, erik.wastlund@kau.se , https://www.kau.se/forskare/erik-wastlund

Vilken påverkan har coronapandemin på äldres resande?
Hur reser äldre före, under och efter coronapandemin och vad har det för konsekvenser för energieffektivt och hållbart resande? Det undersöker forskare i ett pågående projekt vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

Kontakt: Lars E. Olsson, lars.e.olsson@kau.se , 054-700 2498

Tips för att skapa en beteendeförändring eller stötta någon i beteendeförändring – vägen till en bättre hälsa
Charlotte Bäccman, lektor i psykologi, forskar om beteendeförändringar, hur vi kan påverka vår hälsa och anamma nya hälsosamma beteenden, till exempel via digitala tjänster.

Kontakt: Charlotte Bäccman, 054-700 25 19, charlotte.baccman@kau.se , https://www.kau.se/forskare/charlotte-baccman

Hållbara transporter, kollektivtrafik och samhällsutveckling
Margareta Friman, professor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, forskare om kollektivtrafik och är verksam inom flertalet nationella och internationella forskningsprojekt med fokus på hållbara transporter och samhällsutveckling. Hon kan reflektera över och svara på frågor som gäller kollektivtrafik.

Kontakt: Margareta Friman, 073 76 06 554, margareta.friman@kau.se

Beteendeförändring och konsumtion
Per Kristensson, professor i psykologi, forskar om och kan svara på frågor kopplade till beteendeförändring, konsumtion och ge psykologiska förklaringar till nya konsumentbeteenden eller beteendeförändringar.

Kontakt: Per Kristensson: 070-974 08 60, per.kristensson@kau.se , https://www.kau.se/forskare/per-kristensson

Minskat matsvinn och förpackningar som bidrar till mindre klimatpåverkan
Fredrik Wikström, docent i miljö- och energisystem, och Helén Williams, docent i miljö och energisystem, båda verksamma vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, forskar om matsvinn och hur förpackningar ska kunna bidra till en hållbar utveckling och minskat matsvinn. Till stor del handlar det om hur förpackningens utformning och egenskaper påverkar vårt beteende.

Kontakt: Fredrik Wikström, 0706- 993 199, fredrik.wikstrom@kau.se , https://www.kau.se/forskare/fredrik-wikstrom

Helén Williams, 0733-655 491, helen.williams@kau.se , https://www.kau.se/forskare/helen-williams

Omställningar inom svensk hälso- och sjukvård – en organisationsteoretisk spaning i pandemins spår
Johan Quist, docent i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, forskare om utmaningar kopplad till utvecklingen av en Nära vård och är en av medförfattarna till en rapport från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som släpptes förra sommaren och som ger en överblick på omställningarna och dess effekter inom svensk hälso- och sjukvård under coronapandemin. Johan Quist, kan reflektera över och kan svara på frågor kring organisering och förändring och vilka logiker som brukar vara styrande, ur ett forskar- och teoribildningsperspektiv.

Kontakt: Johan Quist, johan.quist@kau.se , 070-561 84 64

Lättläst skönlitteratur för barn och unga
Christina Olin-Scheller studerar värderingar och ideologier kring lättläst skönlitteratur för barn och unga, en texttyp som ökar dramatiskt i utgivning och spridning. Hon kan svara på frågor om barns läsande, det uppkopplade klassrummet, ämnesdidaktiska perspektiv på distansundervisning och mobiltelefoner i klassrummet.

Kontakt: Christina Olin-Scheller, christina.olin-scheller@kau.se , 0703151291

Våldsutsatta barn och unga
Kjerstin Almqvist forskar om barn som utsätts för våld och fara i olika situationer, deras reaktioner och insatser som görs för barnen. Kjerstin nominerades till stora psykologpriset 2019 och har skrivit en bok om traumatiserade barn och unga. Hon kan kommentera nyhetshändelser som involverar barn.

Kontakt: Kjerstin Almqvist, 070-222 90 16, kjerstin.almqvist@kau.se

Nationalekonomi – Hur går Sveriges ekonomi?
Niklas Jakobsson, professor i nationalekonomi, kan svara på ekonomiska frågor om hur Sverige har påverkats av coronapandemin och hur det ekonomiska läget ser ut just nu. Niklas Jakobsson har även studerat cornapandemins effekter på andra sätt, bland annat hur samtal till polisen påverkats av begränsningen i restaurangers öppettider under pandemin.

Kontakt: Niklas Jakobsson, 070-3939009, niklas.jakobsson@kau.se

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>