Lärande Förskola Omvärlden i Upplands Väsby fokuserar på utforskande barn utifrån Lärandemodellen.
Hem SKOLNIVÅFÖRSKOLA Lärande Förskola Omvärlden i Upplands Väsby fokuserar på utforskande barn utifrån Lärandemodellen.

Lärande Förskola Omvärlden i Upplands Väsby fokuserar på utforskande barn utifrån Lärandemodellen.

Publicerat av: Redaktionen

Hanna Nelson jobbar som förskollärare på Lärande Förskola Omvärlden i Upplands Väsby.

Vi hörde oss för med henne om vad utforskande barn betyder lite mer konkret utifrån Lärandemodellen.

Vad betyder utforskande barn?

– Utforskande barn är barn som har makt över sitt eget lärande. Vi ser barnen som nyfikna och öppna med en vilja till att söka kunskap. Det som barnen utforskar och visar intresse för plockar vi pedagoger upp och utmanar dem i att fördjupa, utifrån sin kunskap. Det i sin tur kräver att vi pedagoger är medforskande och finns nära.

Hur arbetar ni med det hos er på Omvärlden?

Lärande Förskola Omvärlden i Upplands Väsby fokuserar på utforskande barn utifrån Lärandemodellen.

Hanna Nelson, förskollärare på Lärande Förskola Omvärlden.

– Vi arbetar aktivt som medforskande pedagoger, men vi fokuserar även på barnens processer och det faktiska utforskandet snarare än att få ett slutresultat. Det gör vi genom att dokumentera som att fota, filma och anteckna det som barnen fokuserar på i sitt utforskande.

-Dokumentationen möjliggör för oss att få syn på vad barnen faktiskt intresserar sig för och vilka strategier de använder sig av. Med det som utgångspunkt kan vi pedagoger skapa nya aktiviteter och frågeställningar.

Varför arbetar ni på det sättet?

– Vi vill ta till vara på barnens nyfikenhet och intresse. Det har resulterat i att barnen blir ännu mer kunskapstörstande. Det som de intresserar sig för ligger till grund för hela utbildningen och vi pedagoger strävar efter att arrangera meningsfulla möten, där barnen får möjlighet att fördjupa sina kunskaper ännu mer.

Arbetar ni med specifika projekt. Hur ser de ut?

– Vi arbetar i längre projekt som sträcker sig över hela läsåret. Valet av ämne grundar sig i det som vi har sett att barnen visat intresse för och utforskat kring i vardagen. Vi delar in barnen i mindre grupper för att ge dem tid och rum för utforskandet.

-Förutom att vi pedagoger dokumenterar vad som sker, får även barnen vara med och dokumentera genom att exempelvis fotografera sitt skapande, för att vi ska få syn på vad de faktiskt utforskar. Vår tid för analys och reflektion av det dokumenterade materialet blir därför en väldigt viktig del i vår roll som medforskande pedagoger. Genom det kan vi skapa nya aktiviteter för att bibehålla deras nyfikenhet och kunna ge dem nya kunskaper i ämnet.

Skiljer sig arbetet åt för olika åldrar. På vilket sätt?

– Det som skiljer sig åt i arbetet är hur vi bemöter barnen i vårt medforskande som pedagoger. Med de äldre barnen kan vi ställa fler frågor medan vi med de allra yngsta barnen får tolka, utifrån deras egna kroppsspråk och därefter skapa nya spännande aktiviteter. Med de yngsta barnen blir aktiviteterna mer praktiska och i de högre åldrarna försöker vi utmana barnen i sitt eget hypotesbildande. Då ställer vi fler filosofiska och teoretiska frågor som barnen får möjligheten att fundera kring.

Hur länge har ni arbetat så här på Omvärlden?

– Från 2017 har förskolan implementerat det här arbetssättet som sedan dess har utvecklats och växt fram till en process där vi pedagoger tillför och söker nya kunskaper kontinuerligt. Arbetet med att utveckla Lärandemodellen kommer att fortsätta, avslutar Hanna.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>