Fröken Flipps helt flippade klassrum
Hem EFTER PLUGGET Inte alltid bättre utomlands

Inte alltid bättre utomlands

Publicerat av: Redaktionen

Det är lätt att tro att svenska lärare befinner sig långt ned på stegen när det gäller IKT i skolan.

Men när man läser forskarstudien Investigating teachers’ adoption of signature mobile pedagogies, en studie som gjorts på 107 lärare i Europa på gymnaseskolor i Australien och Europa*, inser man att man brottas med samma problem i många andra länder.

Lärarna som ingick i studien ombads bland annat att beskriva en undervisningssekvens där mobila medier ingick. Trots att de flesta lärare var överens om att mobila medier ger stora möjligheter att arbeta med autentiska uppgifter, var det bara sex procent av lärarna som beskrev någon form av aktivitet som inkluderade miljöer utanför klassrummet, som exempelvis skolgården, hemmet eller någon annan plats som var förankrad i ett autentiskt problem.  Aktiviteter som lärarna valde att beskriva handlade i hög grad om samarbete i exempelvis små grupper runt en Ipad. Diskussioner i helklass beskrevs också ofta. Däremot var det inte lika vanligt med samarbete via nätet. När det skedde, handlade det om kontakt mellan elever i samma klass eller mellan lärare och elev. Endast i undantagsfall beskrev lärarna aktiviteter online med deltagare utanför skolan.

IMG_9055Aktiviteterna som lärarna beskrev var sociala och kollaborativa till sin natur, även om de skedde i en traditionell klassrumsmiljö. Endast en liten procent av lärarna använde sig av aktiviteter som krävde nätbaserat samarbete. När eleverna hade tillgång till en egen Ipad ökade nätaktiviteterna. Det som brukar förknippas med mobila mediers fördelar som gränsöverskridande möjligheter att skapa i egen takt var däremot inte särskilt synligt i materialet, enligt författarna. Endast 19 procent av lärarna beskrev uppgifter där eleverna hade full kontroll över arbetstakten och 21 procent beskrev att de lät eleverna bestämma helt på egen hand var och när aktiviteten skulle genomföras. I ungefär en fjärdedel av aktiviteterna hade eleverna överhuvudtaget ingen egen kontroll över sin arbetsprocess.

– Resultatet står i kontrast till de många val och det självbestämmande som de mobila medierna erbjuder eleverna i livet utanför skolan, menar forskarna.

*”Investigating teachers’ adoption of signature mobile pedagogies” är skriven av Matthew Kearney and Taped Rai vid Centre for Research in Learning and Change, University of Technology, Sydney och Kevin Burden vid Faculty of Education, University of Hull.

64 procent av deltagarna i studien kom från Australien och 20 procent från Europa. 38 procent av lärarna undervisade barn i de lägre åldrarna. 53 procent av deltagarna hade varit lärare i mer än 10 år. Deltagandet var frivilligt.

 

Ett referat från undersökningen finns på

http://www.academia.edu/6207360/Investigating_Distinctive_pedagogies_in_mobile_learning_SITE_conference_2014

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>