Vinnova satsar 13 miljoner på Högskolan Västs teknikforskning

– För oss är det en rekordstor utdelning för ett enskilt Vinnovaprogram. Det stärker och breddar vår forskning inom additiv tillverkning och svetsning – och med material vi inte forskat om tidigare, kommenterar Lennart Malmsköld, forskningsmiljön Primus programchef, Högskolan Väst.

Vinnova satsar 13 miljoner på Högskolan Västs teknikforskning 1Additiv tillverkning för nya applikationer, svets- och värmebehandling av nya superlegeringar och ytbeläggning för framtidens gasturbiner. Det är några av Primus sex forskningsprojekt som Vinnova beviljade 13 miljoner till i början av sommaren.

Det projekt som har fått störst anslag, METTHRAM, handlar om att använda additiv tillverkning i form av metalldeponering till fler branscher gällande höghållfasta stål och aluminiumlegeringar.

– Metalldeponering med tråd i additiva tillverkningsmetoder går betydligt snabbare jämfört med exempelvis pulverbädd, som är en annan form av 3D-printning.

– Det kan dessutom ge betydande fördelar i att skräddarsy produkter till bättre egenskaper än om de tillverkas med konventionella tillverkningsmetoder, förklarar projektledare Joel Andersson, avdelningschef för Svetsteknologi vid Högskolan Väst.

– Tekniken används idag inom gasturbinindustrin för material som titan och nickelbaserade legeringar. Nu kommer vi att testa tekniken för tillverkning i andra branscher – för både nytillverkning, reparation och modifiering av olika applikationer, berättar Joel.

Forskningen i projektet METTHRAM görs i nära samverkan med Swerim och företagen Hydro Extruded Solutions och BAE Systems Hägglunds.

De tillverkar vitt skilda produkter som exempelvis extruderade aluminiumprofiler till en mängd olika branscher och bandvagnar till Räddningstjänsten med flera.

– Det är inspirerande med nya samarbetspartner i andra branscher än de vi vanligen samarbetar med. Nya produkter brukar innebära nya utmaningar, säger Joel.

Alla sex projekten startar i höst och beräknas vara klara vintern 2022.

‘Primus kombinerar forskning inom teknik med forskning inom lärande med stöd av KK-stiftelsen. Här arbetar näringslivet och Högskolan Väst tillsammans för att utveckla ny forskning och kompetens.