Kraftigt förbättrad studiero i kommunens grundskolor
Hem SKOLNIVÅGRUNDSKOLA Kraftigt förbättrad studiero i kommunens grundskolor

Kraftigt förbättrad studiero i kommunens grundskolor

Publicerat av: Redaktionen

Årets utbildningsenkät visar att studieron i Norrtälje kommuns skolor fortsätter öka och ligger nu över riksgenomsnittet för årskurs 5.

Fokus på trivselregler och lärande är en del av bakgrunden till ökad trivsel.

– Trygghet och studiero i klassrumen är en grundförutsättning för lärande och goda studieresultat. För att nå dit har vi i Allians för Norrtälje kommun lyft detta som ett fokusområde i barn- och skolnämndens verksamhetsplaner. Det är därför både väntat och mycket bra att våra elever nu känner en större studiero i klassrummen än på många år. Jag är därför mycket nöjd med att skolornas utvecklingsarbete för en ökad studiero har gett så goda resultat, säger Robert Beronius (L), ordförande i barn- och skolnämnden.

För tredje året i rad ökar nu antalet elever i de kommunala skolorna som anser att de kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. Det visar de undersökningar Skolinspektionen och Norrtälje kommun gör i bland annat årskurs 5 och årskurs 9. Ökningen är särskilt påtaglig i årskurs 5 i den senaste mätningen, där 73 procent av eleverna anser att de har studiero på lektionerna, vilket är en ökning med 15 procentenheter.

– Vi har infört mobilfria klassrum och antagit nya riktlinjer för ordnings- och trivselregler på våra skolor. Alliansen har tillsammans med skolorna och förvaltning fokuserat på vårt systematiska kvalitetsarbete med ett gemensamt krafttag för att komma tillrätta med studieron, säger Linda Hiort af Ornäs (M), vice ordförande i barn- och skolnämnden.

– Det här är det bästa resultatet sedan mätningarna började göras sedan 2014 och är en påtaglig förbättring sedan 2018 då endast 58 procent av eleverna svarade att de hade studiero på lektionerna. Det innebär också att andelen elever som anser att de har studiero på lektionerna överträffar genomsnittet i riket, som ligger på 69,5 procent, säger Henrik Eriksson (C), gruppledare i barn- och skolnämnden

– Närmare 80 procent av eleverna svarar i årets enkät svarar också att de känner sig trygga i skolan, vilket är en ökning med tre procentenheter från föregående år. Det glädjande att allt fler elever känner sig trygga i skolan, säger Linda Lundeborg (KD), gruppledare i barn- och skolnämnden.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen gör sina mätningar vart annat år, och de år Skolinspektionen inte skickar ut sin enkät skickar Norrtälje kommun en egen skolenkät, med samma frågor. Enkätresultaten ingår i skolornas systematiska kvalitetsarbete för att säkerställa att skolorna bland annat förbättrar studieron i klassrummen.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>