Hem SKOLNIVÅEFTERGYMNASIAL UTBILDNING Högaktuell ny kunskap och handfasta råd till ledare i Executive MBA-deltagarnas examensuppsatser

Högaktuell ny kunskap och handfasta råd till ledare i Executive MBA-deltagarnas examensuppsatser

Publicerat av: Redaktionen

Den fjärde och avslutande terminen på Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg inkluderar ett akademiskt uppsatsarbete som både ska bidra till forskningen och ge ny kunskap som kan omsättas i reell företagsutveckling.

Årets uppsatser har mycket att ge den som är intresserad av organisationsutveckling, beslutsfattande och hantering av aktuella utmaningar.

Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg löper över 21 månader. Det fokuserar på ledarskap och företagsledning på en global marknad och ges på deltid vilket innebär att deltagarna studerar samtidigt som de arbetar som chefer och ledare. Programmets fyra terminer har olika huvudteman; From strategy to action, Managing functions, Navigating in a changing world, Renewing business & Thesis work. Den avslutande akademiska uppsatsen motsvarar 15 högskolepoäng och skrivs i par eller individuellt.

”Årets uppsatser håller hög kvalitet och belyser väldigt aktuella affärsutmaningar. Uppsatsarbetet inkluderar både studier av befintlig forskning och egna undersökningar och analyser som ger ny kunskap. Här finns många intressanta rön att ta del av”, säger Håkan Ericson, VD, GU Executive Education.

Uppsatserna speglar de 20 deltagarnas mycket varierande erfarenheter och branscher, men också dagsaktuella utmaningar inom näringsliv och offentlig sektor. Förändrings- och utvecklingsarbete, ofta med digitala förtecken, är återkommande teman. Här kort om några exempel:

Artificial Intelligence in Season – om institutionalisering av artificiell intelligens, AI, i svenska organisationer. Författarna slår fast att AI är här för att stanna liksom att svenska företag varit sena i starten i en global jämförelse men nu uppvisar stor aktivitet. Teknologin finns, utmaningarna är främst mänskliga och kulturella och uppsatsen analyserar implementeringen av AI i ljuset av institutionell teori. Företag som är digitala från start ligger ofta långt före men det ges också exempel på framgångsrika AI-satsningar i mer traditionella organisationer. Uppsatsen tydliggör de främsta utmaningarna och ger klara råd och rekommendationer gällande hur företag ska lyckas med implementering av AI.
Av Michael Bengtsson, Meindbender och Felix Törner, Emerson Rosemount Tank Radar

Michael Bengtsson    Felix Trner

 

Nudging Culture – om att använda nudging för att förändra medarbetares beteende. Nudging är beprövat som metod inom hållbarhet och hälsa men nytt som verktyg för att påverka medarbetare i syfte att stärka eller utveckla en organisations kultur. Författarna konstaterar att nudging har potential att stärka en förändringsprocess men också att det krävs vissa förutsättningar. I uppsatsen presenteras the Cultural Nudge Model, en modell som inkluderar rekommendationer gällande det förarbete som är viktigt för att nudging ska ha önskad effekt. Författarna är också tydliga med att nudging inte fungerar som det enda verktyget i en förändringsprocess utan är ett komplement som kan göra nytta i specifika delar av processen.

Av Camilla Millqvist, MAQS Advokatbyrå och Julia Vasilis, Liseberg

Camilla Millqvist   Julia Vasilis

 

How to manage the Openness Paradox – om att skapa och hämta hem värde i öppen innovation. Trots att öppen innovation blir allt mer populärt visar studier att projekten ofta misslyckas. Uppsatsen belyser de väldigt olika förutsättningarna som krävs i de två delarna, spänningen mellan dem och hur balansen mellan öppenhet och kontroll kan hanteras. Författarna studerar öppen innovation utifrån ett individperspektiv och presenterar rön som ger stöd till chefer och individer som arbetar med öppen innovation. De visar också att öppen innovation är en cirkulär process och pekar på vikten av att hämta hem andra värden än de rent monetära.
Av Katrina Bendikas Chang, 3M och Daniel Karlsson, Fortos Management Consulting

Katrina Bendikas Chang   Daniel Karlsson

 

50/50 – Strategic Decisionmaking in Disruptive Times – om vilka egenskaper som utmärker beslutsfattare när de tar strategiska beslut i turbulenta situationer. Författarna har studerat reellt strategiskt beslutsfattande i två ledande företag. Resultatet visar att beslutsfattare ändrar sitt förhållningssätt under turbulenta omständigheter och tvingas ta beslut som präglas av hög risk med begränsad tillgång till underbyggande data, vilket leder till svårigheter att fatta rationella beslut. Uppsatsen introducerar begreppet Executive Cognitive Confidence – en tillgång beslutsfattarna specifikt använder sig av i strategiskt beslutsfattande i en turbulent kontext. Författarna belyser också hur beslutsfattare får och utvecklar sin kognitiva tillit, sin Executive Cognitive Confidence.
Av Gustavo Guerra, Volvo Group och Katarina Wising, SKF

Gustavo Guerra   Katarina Wising

 

The incubents’ dilemma in digital transformation – om sökande efter nya vägar till värdeskapande hos multinationella företag. Den digitala utvecklingen omdefinierar marknaden och utmanar synen på hur väletablerade företag skapar värde och tjänar pengar. Författarna har studerat hur digital transformation implementeras hos två traditionella företag i tillverkningsindustrin, båda med lång historia av produktorienterad verksamhet och med trogna medarbetare som värderar rådande företagskultur. Uppsatsen ger en tydlig bild av utmaningarna samt tydliga råd om vad som är viktigt för att klara av att genomföra framgångsrik digital transformation. På en marknad med dagens höga förändringstakt kommer de organisationer som har förmågan att anpassa sig genom att utnyttja ny digital teknologi bli de som lyckas skapa högst värde.
Av Martin Elovsson, Volvo Group och Francisco Serrano, SKF

Martin Elovsson   Francisco Serrano

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>