Den stundande läromedelsreformen
Hem OM SKOLAN Läromedelsföretagen riskerar knäckas av kopieringsavtalet

Läromedelsföretagen riskerar knäckas av kopieringsavtalet

Publicerat av: Redaktionen

Att företag tecknar avtal som ger dem en bråkdel i betalning jämfört med ordinarie priser är minst sagt uppseendeväckande. Detta är vad läromedelsföretagen gjort och fortsätter att göra.

Var och en av lärarna vid en bestämd skola kan göra sin egen kopia av en fristående lärarhandledning som skolan köpt in. Boken omfattar kanske 168 sidor och förlagets f-pris är måhända 280 kr. Kostnaden för de kopior som skolans lärare framställer uppgår per ”bok” sannolikt till ungefär 100 kr, det vill säga endast lite drygt 35 % av bokens förlagspris.

En lärare som har tillgång till några olika läroböcker i ett visst ämne kan via kopiatorn tillverka ”egna” läroböcker till sina elever för hela läsårets behov till en kostnad som motsvarar kanske 30 – 40 % av priset för ett reguljärt läromedel.

Hur blev det så här? Jo, för ett antal decennier sedan kom de första kopieringsmaskinerna till vårt lands skolor. På den tiden hade merparten av eleverna tillgång till egna läroböcker, men någon gång ville läraren lyfta in några sidor från en annan lärobok i undervisningen och då kom kopieringsmaskinen väl till pass. Mot detta kunde invändningar knappast resas. Avtal tecknades mellan berörda parter, vara läromedelsföretagen och läromedelsförfattarna var givna; det så kallade skolkopieringsavtalet knäsattes.

Vad ingen då kunde förutse var att kopiatorerna skulle utvecklas i en rasande fart och att man med användning av dessa snart i högt tempo skulle kunna framställa trycksaker av nära nog lika god kvalitet som de tryckta böckerna.

Den ersättning till läromedelsföretagen och upphovsmännen som kopieringsavtalet stipulerar motsvarar endast en bråkdel av de belopp som skulle komma i fråga om böckerna inköpts från förlagen. Kanske motsvarar ersättning runt 10 – 20 % av vad det skulle ha kostat skolorna att inköpa läroböcker i motsvarande utsträckning. Med andra ord ett uruselt avtal för producenter och upphovsmän.

Till detta kommer all så kallad pirat- eller fulkopiering. Ingen har kunskap om hur omfattande den är. Ett inte orimligt antagande är att den är lika stor som den beräknade avtalsenliga kopieringen.

Den del av kopieringsersättningen som tilldelas läromedelsförfattarna utbetalas till förbundet Läromedelsförfattarna, som i sin tur vidarebefordrar merparten av pengarna till författarna via ett stipendieförfarande. Det samlade beloppet för dessa stipendier uppgår årligen till omkring 25 miljoner kronor. Förbundets verksamhet i övrigt finansieras till en inte oväsentlig del av medel från den resterande kopieringsersättning som förbundet erhåller.

Läromedelsföretagen och upphovsmännens organisationer borde förstås för länge sedan ha satt ner foten och stoppat denna utarmning av läromedelsbranschen. En utarmning som i hög grad bidrar till att hämma utvecklingen av nya kvalitativa läromedel. Dessutom skulle priserna på läromedel kunna sänkas rejält om åtminstone den otillåtna kopieringen upphörde.

Rolf Ekelund, filosofie magister, utbildad ämneslärare och tidigare läromedelsförläggare

Skolverkets information om skolkopieringsavtalet: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/upphovsratten-for-texter-i-skolan#h-Skolkopieringsavtalet

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>