Partille kommuns Barnkonventionspris till Enheten för flerspråkighet
Hem KOMMUNER Partille kommuns Barnkonventionspris går till Erik Martinsson och Enheten för flerspråkighet

Partille kommuns Barnkonventionspris går till Erik Martinsson och Enheten för flerspråkighet

Publicerat av: Redaktionen

Partille delar som enda kommun i landet ut ett årligt barnkonventionspris.

I år går priset till Erik Martinsson och Enheten för flerspråkighet.

De får priset för att de på ett framgångsrikt sätt stöttar nyanlända barn och unga på vägen till delaktighet i samhället. Prisutdelning sker onsdag 20 oktober i Partille Kulturum.

Partille kommuns årliga barnkonventionspris delas ut till personer, föreningar, grupper eller verksamheter i Partille som på ett ”förtjänstfullt sätt” arbetar med barn och ungdomar i bankonventionens anda. Priset delades ut första gången år 2009. I år går priset till den kommunala verksamheten Enheten för flerspråkighet som leds av Erik Martinsson.

–Vi är väldigt glada och stolta över att uppmärksammas med barnkonventionspriset, och det känns också helt rätt. Alla som jobbar här har verkligen barnens bästa för ögonen, säger Erik Martinsson som är noga med att påpeka att det här är hela enhetens pris.

Enheten för flerspråkighet, tidigare Interkulturellt centrum, består av runt trettio medarbetare. De flesta är modersmålslärare som också fungerar som studiehandledare. Tillsammans talar de cirka trettio olika språk. Det finns också ett team som kartlägger elevernas kunskaper och introducerar dem till det svenska språket, skolsystemet och samhället.

Vägen in till skolan för nyanlända

När nyanlända barn och ungdomar kommer till Partille hänvisas de till Enheten för flerspråkighet istället för att direkt komma till en skola i sin kommundel. Under cirka fyra veckor får de daglig undervisning i svenska språket samtidigt som deras kunskapsnivå och sociala utveckling kartläggs inför den ordinarie skolgången, som kan vara allt från förskoleklass till gymnasieskolan.

–Många gånger är vi de första personer som en nyanländ elev och dess familj träffar i Partille kommun, berättar Linnéa Bergfalk Erkmar, en av två lärare i teamet som kartlägger och introducerar eleverna.

Introduktion till språk och samhälle

Den cirka fyra veckor långa introduktionen ger, förutom grundläggande språkkunskaper i svenska, också en inblick i hur det fungerar kulturellt och socialt i Sverige och hur demokratin är uppbyggd. Eleverna får praktisk träning i saker som att logga in på en skoldator eller att hantera digitala verktyg som används inom skolan. Tanken är att det man kan behöva som nyanländ elev i kommunen ska man få med sig från Enheten för flerspråkighet.

–Det kan också handla om att få veta sådant som är självklarheter för de flesta, som att man byter om till idrottslektionerna, att det serveras lunch i bamba eller att vi har religionsundervisning. Det blir också en del i den verktygslåda som vi erbjuder nyanlända, säger Mundhir Hajir, den andra läraren i mottagningsteamet.

Partille kommuns Barnkonventionspris till Enheten för flerspråkighet

Enheten för flerspråkighet är vägen in i skolan för nyanlända elever till Partille. Här arbetar cirka 30 studievägledare, lärare och administrativ personal.

Stöd till skolorna i kommunen

När det sedan är dags för eleven att börja i en vanlig skolklass så fungerar Enheten för flerspråkighet som ett stöd och bollplank för de skolor som tar emot nyanlända. Studievägledarna på Enheten för flerspråkighet följer ”sina” elever in i den ordinarie skolgången och finns kvar för elever och lärare så länge behovet av stöd finns. Studiehandledarna är också modersmålslärare, efter skoltid, för de elever som vill ha det.

– Partille kommun har arbetat med modellen att ta emot alla nyanlända elever på en enhet och slussa dem vidare ut i den ordinarie skolverksamheten med hjälp av studiehandledare sedan 2016. Vår erfarenhet är det fungerar bra och skapar trygghet både för elever och skolor, säger Erik Martinsson.

Prisutdelning den 20 oktober i Partille Kulturum

Vinnarna av barnkonventionspriset utses av Partille kommunfullmäktige, utifrån de nomineringar som kommer in till kommunen. Juryns motiveringar hittar du längre ner i nyheten.

Priset delas vanligtvis ut på FN-dagen, med då den i år infaller på en söndag sker prisutdelningen i stället onsdag den 20 oktober klockan 17 på Stora scenen i Partille Kulturum. Prisutdelare är representanter från förra årets mottagare av barnkonventionspriset, företrädarna för den kommunala fritidsverksamheten Spelets Hus. Barnkonventionspriset är främst ett hedersomnämnande, men består också av en summa pengar avsedd för personlig utveckling eller utveckling av verksamheten.

Motivering

Kommunfullmäktige delar 2021 ut Barnkonventionspriset till Erik Martinsson och Enheten för flerspråkighet:

”Med ett mycket stort engagemang har Erik tillsammans med sin personal på Enheten för flerspråkighet skapat en verksamhet som på ett framgångsrikt sätt stöttar barn och ungas trygghet, självkänsla och delaktighet i samhället. Detta på ett sätt som är mycket väl överensstämmande med barnkonventionens grundprinciper.

Barn och unga som är nya i Sverige och bosatta i Partille kommun har på ett effektivt och välkomnande sätt stöttats i att kunna börja studera. Med fokus på språk, kultur och identitet bidrar Enheten för flerspråkighet till att stärka en utsatt målgrupps trygghet, självkänsla och möjlighet till identitetsskapande. Genom en god och etablerad samverkan har barn och unga därmed möjliggjorts en bra start i en ny miljö och uppmuntrats till en fortsatt ökad delaktighet i samhället. Enheten för flerspråkighet utgör en brygga mellan såväl familj och skola som mellan olika kulturer. Erik har genom målmedvetet arbete skapat en yta där barns bästa är i fokus och där verksamheten på ett tydligt sätt visar på hur barns rättigheter kan förstås och implementeras i praktiken.”

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>