Hem POLITIK Skolkommissionen nedprioriterar kunskapsuppdraget

Skolkommissionen nedprioriterar kunskapsuppdraget

Publicerat av: Redaktionen

Igår lämnade Friskolornas riksförbund in sitt yttrande över Skolkommissionens betänkande.

Förbundet instämmer i Skolkommissionens syn på ökat fokus på professionen och på ledarskapet i skolan samt vikten av ett aktivt skolval för alla.

Skolkommissionen nedprioriterar kunskapsuppdraget

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Friskolornas riksförbund beklagar att Skolkommissionens betänkande innehåller förslag som innebär att skolans kunskapsuppdrag försvagas i och med det för svensk skola helt nya uppdraget om ”allsidig social sammansättning” av elever.

Förutom det problematiska i att kartlägga elevernas sociala bakgrund inför antagning till skolor pekar förbundet på felet med att skylla svaga resultat på eleverna.

– Vi ifrågasätter om förslaget är förenligt med diskrimineringslagstiftningen. Förslaget är olyckligt, det leder till ökat fokus på elevernas bakgrund i stället för på brister i skolornas arbete. Därmed missar man kärnan till problemet med resultatskillnaderna i skolan. Forskning visar att det är otillräckliga insatser från skolor, brist på kunskapsfokus och låga förväntningar, snarare än elevers bakgrund, som ger svaga resultat.

Det är inte eleverna det är fel på och förslaget leder inte till ökad likvärdighet utan öppnar snarare för ökat godtycke baserat på vad som lokalt anses vara ”bra” respektive ”dålig” elevbakgrund med hänsyn till kravet på ”allsidig sammansättning”, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Förbundet välkomnar att Skolkommissionen stödjer ett införande av aktivt skolval.

– Ett aktivt skolval är ett viktigt led i arbetet att se till att alla får kunskap om att man kan välja skola. Det ställer krav på kommunerna att informera om skolvalet, men det ställer också krav på alla skolhuvudmän att ha relevant och tydlig informationen om kvaliteten på sina skolor så att alla föräldrar kan göra ett informerat val, säger Ulla Hamilton.

Förbundet instämmer också i förslaget att det är viktigt att forskning knyts närmare den pedagogiska verksamheten.

Saknas snabba åtgärder mot lärarbristen

Men Friskolornas riksförbund saknar förslag på snabba åtgärder mot den akuta lärarbristen.

– Skolans mest akuta problem är lärarbristen och Skolkommissionen har inga förslag på hur den snabbt kan minskas. De saknar katastroftänk. Vi skulle gärna se att arbetsgivare får möjlighet att bedöma om en lärare är skicklig nog att undervisa och sätta betyg, trots bristande behörighet. Vi har också tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting efterlyst större möjligheter till undervisning på entreprenad. Det skulle snabbt kunna undanröja en del av lärarbristen, säger Ulla Hamilton.

Länkar:

Läs hela remissvaret här

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>