Ny bok om att arbeta med programmering i förskolan

Programmering i förskolan ger Karin Sönnerås inspiration, verktyg och tips för att på ett lekfullt sätt utveckla barns digitala kompetens.

Ny bok om att arbeta med programmering i förskolan 1Hon menar att det ökar deras innovativa och kreativa förmåga samt rustar dem för att på egna villkor ta sig fram i vårt digitaliserade samhälle.

Karin Sönnerås har delat in sin bok i tre delar. Den första belyser vår digitala vardag och refererar till aktuell forskning.

Den andra delen ger konkreta och praktiska exempel på hur man kan komma igång med programmering i barngruppen. Författaren ger tips på appar, robotar och andra tillbehör samt konkreta exempel på hur de kan användas på ett lekfullt sätt.

I den avslutande delen resonerar och konkretiserar författaren vad programmering kan vara och vikten av ett etiskt och källkritiskt förhållningssätt.

Programmering i förskolan vänder sig främst till förskollärare, barnskötare, förskolechefer och dagbarnvårdare, men även till studerande vid förskollärarutbildningen.

Om författaren
Karin Sönnerås, leg. förskollärare, arbetar som utvecklare av digitalisering för lärande i Kungsbacka kommun. Sedan 2014 har hon arbetat med programmering i förskolan och vill uppmuntra och inspirera andra pedagoger att prova på och lära sig programmering tillsammans med barngruppen. Tidigare har hon arbetat som förstelärare och IKT-pedagog i förskolan.