Ny bok om att arbeta med programmering i förskolan

Programmering i förskolan ger Karin Sönnerås inspiration, verktyg och tips för att på ett lekfullt sätt utveckla barns digitala kompetens.

Hon menar att det ökar deras innovativa och kreativa förmåga samt rustar dem för att på egna villkor ta sig fram i vårt digitaliserade samhälle.

Karin Sönnerås har delat in sin bok i tre delar. Den första belyser vår digitala vardag och refererar till aktuell forskning.

Den andra delen ger konkreta och praktiska exempel på hur man kan komma igång med programmering i barngruppen. Författaren ger tips på appar, robotar och andra tillbehör samt konkreta exempel på hur de kan användas på ett lekfullt sätt.

I den avslutande delen resonerar och konkretiserar författaren vad programmering kan vara och vikten av ett etiskt och källkritiskt förhållningssätt.

Programmering i förskolan vänder sig främst till förskollärare, barnskötare, förskolechefer och dagbarnvårdare, men även till studerande vid förskollärarutbildningen.

Om författaren
Karin Sönnerås, leg. förskollärare, arbetar som utvecklare av digitalisering för lärande i Kungsbacka kommun. Sedan 2014 har hon arbetat med programmering i förskolan och vill uppmuntra och inspirera andra pedagoger att prova på och lära sig programmering tillsammans med barngruppen. Tidigare har hon arbetat som förstelärare och IKT-pedagog i förskolan.