Ny bok om lärande i en digitaliserad värld
Hem NYHETER Ny bok om lärande i en digitaliserad värld

Ny bok om lärande i en digitaliserad värld

Publicerat av: Redaktionen

Digitaliseringen skapar nya förutsättningar i de flesta branscherna, och skolan är inget undantag.

Den digitala tekniken förändrar inte enbart hur vi undervisar, den omformar även vad som utgör relevant kunskap för dagens skolelever.

Nu släpps handboken Lärande i en digitaliserad värld, utgiven av Liber, för att stötta lärare i att utveckla elevernas digitala kompetens. Författarna Patricia Diaz, Malin Frykman och Sara Willermark har alla lärarbakgrund och arbetar idag med skolforskning och skolutveckling.

– Vi har skrivit boken som vi själva önskade fanns. Skolan har ett viktigt ansvar i att ge elever likvärdiga förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens – en självklar del av modern allmänbildning. . Samhällets digitalisering förändrar förutsättningarna för vad och av vem vi lär oss. Lärandet blir i någon mån gränslöst, där tillgång till information är möjlig dygnet runt. Med det följer också behovet av att kunna sätta egna gränser och strukturer för informationshämtning- och bearbetning. Digitaliseringen ställer till viss del nya krav på medborgarna än tidigare, men också nya krav på hur vi utformar vår undervisning sett till de möjligheter och utmaningar som följer med tekniken säger Patricia Diaz, medförfattare till boken Lärande i en digitaliserad värld.

Ett av skolans uppdrag är att utveckla elevernas digitala kompetens. Lärande i en digitaliserad värld är en konkret och undervisningsnära handbok, som är tänkt att stödja läraren i arbetet med detta. Författarna utgår ifrån en variant av TPACK-modellen (Technological, Pedagogical and Content Knowledge) som förklarar vilka kunskaper lärare behöver kombinera i en digitaliserad värld. Det är en modell som har fått stort genomslag för att den förklarar läraruppdragets komplexitet i allmänhet och komplexiteten i att integrera teknik i undervisningen i synnerhet.

Enligt Skolverket omfattar arbetet med digital kompetens fyra övergripande punkter, som alla behandlas i boken. Dessa är:

  • att förstå digitaliseringens påverkan på samhället
  • att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
  • att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

Bokens författare konkretiserar och problematiserar vad lärande i en digitaliserad värld innebär i praktiken. I varje kapitel ges konkreta exempel på hur lärare kan designa undervisningen så att eleverna ges tillfälle att använda digitala verktyg för att söka kunskap, bearbeta information, lösa problem, skapa, kommunicera och lära.

Ny bok om lärande i en digitaliserad världVår ständiga uppkoppling har gjort att gränserna mellan våra digitala och analoga världar har suddats ut. Det innebär möjligheter och nya innovationer, men också risker. Aspekten handlar om att ge eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse för hur digitaliseringen påverkar samhällets olika delar. Det innebär förstås tekniska frågor om hur olika digitala teknologier och internet fungerar. Genom att ställa utforskande frågor, låta eleverna undersöka, jämföra, pröva och öva tillsammans kan digitaliseringens påverkan, som genomsyrar hela vårt samhälle, utforskas på en mängd olika vis. – ur boken.

Om författarna:
Patricia Diaz är doktorand på KTH med inriktning mot teknik och lärande. Hon är i grunden gymnasielärare i engelska och spanska och har skrivit flera böcker om hur digitala verktyg kan användas i undervisningen. Hon är föreläsare och mottagare av Guldäpplets jubileumsutmärkelse 2021.

Malin Frykman har en bakgrund som grundskollärare, rektor och utvecklingsledare.
Idag är hon verksam som innovationsledare på Innovitaskolan och Pops Academy. Hon är mottagare av Guldäpplets jubileumsutmärkelse 2021.

Sara Willermark är docent i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst. Hon forskar om skolans digitalisering och har en bakgrund som gymnasielärare i samhällskunskap och medie- och kommunikationsvetenskap samt som IKT-pedagog.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>