Regeringen föreslår: ökad budget till förskolan för mer läsning

Idag presenterade utbildningsminister Gustav Fridolin och kulturminister Alice Bah Kuhnke en budgetnyhet om läsning i förskolan.

Regeringen föreslår: ökad budget till förskolan för mer läsning 1Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor avsätts i vårändringsbudgeten för en utökning av läsfrämjande insatser och inköp av litteratur till förskolor.

”Förskolan spelar en viktig roll när det gäller att uppmuntra barns nyfikenhet och skapa intresse för läsning hos både barn och föräldrar. Genom denna nya satsning får varje svensk förskola mer likvärdiga möjligheter att ge barn – oavsett socioekonomiska förutsättningar och geografisk
hemvist – lust att läsa och lyssna på böcker.” Utbildningsminister Gustav Fridolin

Läs hela pressmeddelandet.

ILT Inläsningstjänst är glada över regeringens förslag på ökad investering för läsning i förskolan. Företagets vision är att erbjuda alla barn och elever en likvärdig utbildning och det börjar i förskolan. Forskning kring bland annat läsning har varit en viktig komponent i framtagandet av tjänsten Polyglutt – den språkutvecklande bilderbokstjänsten för förskola och förskoleklass.

ILT Inläsningstjänst hoppas att investeringen till förskolor runt om i landet innebär att fler barn får tillgång till Polyglutt och därmed kan utveckla sitt språk genom att både lyssna på och läsa böcker.