Ny internetbaserad metod för att behandla tonårsdepression
Hem Teknik Ny internetbaserad KBT metod för att behandla tonårsdepression

Ny internetbaserad KBT metod för att behandla tonårsdepression

Publicerat av: Redaktionen

Många tonåringar lider av depressioner som kan leda till svårigheter senare i livet.

Kognitiv beteendeterapi på nätet är en vanlig behandling vid depression, men alla blir inte hjälpta och fler tillgängliga alternativ behövs.

En ny psykodynamisk terapi via internet står sig väl mot en beprövad internetbaserad KBT vid tonårsdepression. Det visar en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Lancet Digital Health utförd av ett stort internationellt forskarlag bestående av bland andra Jakob Mechler, Karin Lindqvist och Björn Philips vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Forskarna har jämfört internetbaserad psykodynamisk terapi (IPDT) med internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) som behandlingsmetod vid tonårsdepression.

Tidigare forskning har visat att ungefär hälften blir bättre av IKBT. Men även om behandlingen är effektiv och har starkt forskningsstöd så är det en betydande andel patienter som inte förbättras tillräckligt. Det saknas även tidigare forskning på hur IPDT hjälper ungdomar som mår dåligt

– Studien är relevant för att många tonåringar lider av depression och det behövs internetbaserad behandling för deprimerade ungdomar då det är lättillgängligt och många ungdomar föredrar det, säger Björn Philips, professor i klinisk psykologi.

– Det finns behandlingsalternativ men särskilt för ungdomar är forskningen fortfarande begränsad. Därför behövs alternativ för patienter som kanske inte svarat på IKBT eller som själva önskar en behandling med ett annat fokus och en annan förklaringsmodell, säger Karin Lindqvist, doktorand vid Psykologiska institutionen.

En studie på lika villkor

De två olika terapiformerna, IPDT och IKBT, har studerats på samma villkor. Forskargruppen innehåller experter inom både PDT och KBT.

Ny internetbaserad metod för att behandla tonårsdepression

Foto: Mostphotos/VH-studio

– Vi har ansträngt oss för att balansera behandlingsgrupperna när det gäller till exempel handledningstid och kontaktfrekvens med patienter. Det enda som skiljde sig mellan dem var just innehållet i behandlingarna, berättar Karin Lindqvist.

Studien visade att de båda behandlingarna hade likvärdig och god effekt för ungdomar med depression, vilket också forskarna trodde men ville pröva genom studien.

– Vår hypotes var att effekten av IPDT skulle vara fullt jämförbar med den av IKBT, men samtidigt har just den KBT-behandlingen vi använder i studien haft väldigt goda resultat i tidigare studier. Nu blev ändå resultatet som vi trott vilket var glädjande eftersom fler effektiva behandlingar är bra för patienterna, berättar Jakob Mechler, doktorand vid Psykologiska institutionen.

Fakta om studien

Studien finansierades av Kavlifonden och gjordes i samarbete med Linköpings universitet, som har utvecklat plattformen och KBT-behandlingen som användes i studien. Studien är den första större i sitt slag som jämför IKBT med IPDT. I och med forskningsprojektet ERiCA (www.erica.nu) som studien ingick i så utvecklades den allra första psykodynamiska internetbehandlingen för ungdomar med depression.

I studien deltog 272 personer i åldrarna 15–19 år. Hälften fick gå i IKBT och den andra halvan i IPDT. Ungdomarna som deltog i studien kom från hela Sverige och en del hade långt till närmsta vårdenhet. De rekryterades bland annat via annonser i sociala medier och kontakt med skolor. Först säkerställdes att deltagarna hade tillståndet egentlig depression som primär psykiatrisk diagnos. Sedan fick de under tio veckor delta i en KBT- eller PDT-behandling över internet som till största delen bestod av självhjälp med kontakt med terapeut varje vecka.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>